Struktura organizacyjna

Wydział Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach

  • Dziekan - dr Anna Zasada-Chorab

 

Zakład Organizacji Oświaty i Edukacji Wczesnoszkolnej

  • Kierownik Zakładu - prof. zw. dr hab. Helena Siwek

 

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Edukacji Dorosłych

  • Kierownik Zakładu - dr hab. Jerzy Semków, prof. ndzw.

 

Zakład Pracy Socjalnej

  • Kierownik Zakładu - dr Michał Szyszka

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31