Strategia

Priorytety Strategii Rozwoju Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

  • poprawa jakości obsługi dydaktycznej i administracyjnej studenta,

  • przygotowanie, efektywna promocja, otwarcie i realizacja nowych kierunków studiów i specjalizacji,

  • przygotowanie, otwarcie i realizacja studiów podyplomowych oraz kursów dostosowanych na potrzeby różnorodnych grup odbiorców,

  • rozwój i podniesienie jakości Kształcenia na Odległość z wykorzystaniem zróżnicowanych form dydaktycznych,

  • nawiązanie i rozwój współpracy z podmiotami lokalnymi oraz z podmiotami publicznymi i niepublicznymi oraz organizacja wydarzeń społeczno-edukacyjnych.

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31