prof. dr hab. Józef Kargul

prof. dr hab. Józef Kargul

image004

 

Wykształcenie

 • Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (1962 r.), doktoryzował się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1971 r.). Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim (1978 r.), tam również został mu nadany tytuł profesora (1992 r.).

Droga zawodowa

 • Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dębinie (1957-1959).
 • Instruktor oświatowy w Wojewódzkim Domu Kultury we Wrocławiu (1962-1965).
 • Nauczyciel Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarskiego we Wrocławiu (1965-1971). Pełnił funkcję Kierownika Wydziału Kulturalno-Oświatowego.
 • Wieloletni pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego (w latach 1992-1997 profesor nadzwyczajny). Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. nauki (1985-1987), dyrektora Instytutu Pedagogiki (1987-1993) i kierownika Zakładu Pedagogiki Dorosłych (1987-1990).
 • Profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (1997-2001). Pełnił funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki Kulturalno-Oświatowej.
 • Profesor zwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego (2001-2006). Pełnił funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki Kulturalno-Oświatowej i prodziekana ds. nauki.
 • Profesor zwyczajny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (2006-2017). Pełnił funkcję kierownika Zakładu Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa (2006-2012) i kierownika Pedagogiki Ogólnej i Poradoznawstwa (2012-2017).
 • Profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka (od 2018 r.).

Wybrane osiągnięcia zawodowe i organizacyjne

Liczne badania nad problematyką pracowników i instytucji upowszechniania kultury, m.in.:

 • analiza historyczno-pedagogiczna formalnego kształcenia pracowników upowszechniania kultury – metoda monografii pedagogicznej, technika – kwerenda archiwaliów i analiza treści źródeł,
 • opis i analiza działalności osób zajmujących stanowiska kierownicze i instruktorskie w domach kultury – oryginalna metoda obserwacji ciągłej, nieskategoryzowanej tak zwanej „fotografii dnia pracy” po raz pierwszy w Polsce zastosowana w badaniach pracowników zatrudnionych w dziedzinie „usług kulturalnych”

Udział w międzynarodowych programach badawczych:

 • Kulturelle Bildung/Interkulturelle Vernetzung zwischen den benachbarten Regionen in Polen und Deutschland (Lubuskie/Warszawa-Brandenburg/Berlin), andragogika, kierownik projektu: prof. dr hab. Wiltrud Gieseke, kierownik zespołu Uniwersytetu Zielonogórskiego: prof. dr hab. Józef Kargul, Uniwersytet Humboldta przy współpracy Uniwersytetu Warszawskiego, BMBF projektu 09/2000-08/2003.
 • Uczestnictwo w subgrupie badawczej realizującej projekt badawczy zainicjowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologów .This subgroup of Globalization Special Task Group (GSTG) of the Division 17 Presidential Initiatives on “Educational, training and accreditation issues in various countries” includes 6 counseling psychologists across the world, ranging from South Korea, Poland, Greece, Malaysia, Canada and US. (2011 - 2012)
 • Kierownik zespołu prowadzącego badania w ramach European Centre for the Development of Vocational Training. The EU’s agency working to strengthen European cooperation in VET by providing .Job Opportunities - ‎Publications - ‎Identifying Skills Needs 2013-2014

Uruchomienie i redagowanie wydawanego co roku tomu rozpraw i artykułów pt. Dyskursy młodych andragogów w latach 2000-2006

Uruchomienie i kierowanie Letnią Szkołą Młodych Andragogów w latach 2000-2016

Praca w Uczelni Korczaka

 • Zajęcia dydaktyczne – seminaria magisterskie

Wybrane publikacje

 • Kargul J., Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Wydaw. Adam Marszałek, wydanie I 1996, wydanie II (poprawione) 1997, wydanie III 1998, Toruń
 • Kargul J., Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej, wydanie II zmienione i rozszerzone, Wydaw. Naukowe DSWE, Wrocław 2005
 • Kargul J., Słowińska S., Gancarz M., Z prądem i pod prąd. Lubuskie instytucje kultury w nowym ładzie społecznym, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2004
 • Kargul J., Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury. Podręcznik akademicki, PWN 2012
 • Kargul J., Kulturelle Bildung-Balance zwischen gesellschaftlichen Erwartugen und Orientierung an der Klientel [w:] W.Gieseke (Hrsg.) Interkulturelle Betrachtungen kultureller Bildung - mit Buckower Empfehlungen, Humbold-Universität, Berlin 2005, s. 23-26
 • Kargul J., Kulturverbreitung oder Verbeitung (Propagierung) von Mustern der kulturellen Tätigkeit (der kulturellen Partizipation)? [w:] U. Heuer, R. Siebers (Hrsg.), Weiterbildung am Beginn des 21. Jahrhunderts, Waxmann, Munster 2007, s. 228-240
 • Kargul J., From Lifelong Education do Self –Study Troughtout the Whole of Life, [w:] M.A.Lobanov, V.N Skvortsov (red.) Continuous Education as a Social Fact, Wydawnictwo: Leningrad State University n.a. A.S. Pushkin , Jan Kochanowski University of Humanities and Natural Sciences in Kielce, Saint Petersburg 2011 , s. 266 – 281
 • Kargul J., The Autority of an Animator of Culture, “Culture Management” Semin-Annual Magazine, 2Year III, 2010, Vol. 3 (3), 73 -77
 • Bilon A., Kargul J., Społeczno-kulturowe konteksty definiowania roli doradcy/Socio-Cultural Contexsts for Defining the Role of Counsellors,“Studia Poradoznawcze/  Journal of Counsellogy” 2012, s.85-109/265 -288
 • Kargul J. Contemporary Counseling and Its Discontents: A Counselogist on Homo Consultans, “Psychology Research”, April 2014, Vol. 4, No. 4, s. 322-327
 • Minta J.&Kargul J. Significance of educational and counselling in low-skilled people’s narratives, “British Journal of Guidance & Counselling” 26. February 2016, s.210-220(Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/cbjg20