prof. dr hab. Helena Siwek

prof. Siwek

 

 

 

 

 

PROF. DR HAB. HELENA SIWEK

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

­­­Urodziła się w Żembocinie k. Krakowa. Ukończyła Liceum Pedagogiczne Nr 2 w Krakowie w latach 1954 – 59, studia matematyczne na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie w latach 1959 – 1964.

Doktorat – 1973, Naturalne i formalne rozumienie przez uczniów funktorów zdaniotwórczych i kwantyfikatorów w nauczaniu matematyki - promotor prof. dr A. Z. Krygowska, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny WSP w Krakowie.

Habilitacja – 1987, Naśladowanie wzorca i dostrzeganie prawidłowości w prostych sytuacjach matematycznych i paramatematycznych przez dzieci upośledzone w stopniu lekkim, Wydział Humanistyczny WSP w Krakowie.

Profesor nadzwyczajny WSP w Krakowie – 1991.

Tytuł profesora – 2000.

Profesor zwyczajny AP w Krakowie – 2007.

PRACA

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie ( wcześniej WSP, AP) od 1964 do 2010

Kierownik Zakładu Czynnościowego Nauczania Matematyki (1994 – 2003), kierownik Zakładu Dydaktyki Matematyki od 2003- 2010

WSP im. J. Korczaka w Warszawie, WNS-P w Katowicach (wcześniej WSP TWP) od 2001, nadal; kierownik Zakładu Pedagogiki Szkolnej od 2004 do 2011, kierownik Zakładu Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej od 2011 – 15

Okresowo: VII LO w Krakowie, I LO w Krakowie (1964 – 68), UJ ( 1978 – 80)

WSP w Rzeszowie (1991 – 98), WSP TWP w Warszawie (1997 – 2003)

PROBLEMATYKA BADAWCZA

 • elementy logiki matematycznej w nauczaniu matematyki
 • koncepcja czynnościowego nauczania matematyki
 • dydaktyka matematyki na studiach nauczycielskich
 • edukacja matematyczna dzieci w klasach początkowych
 • możliwości matematyczne uczniów umysłowo upośledzonych w stopniu lekkim
 • matematyka w kształceniu zintegrowanym, efektywność kształcenia zintegrowanego

Promotorka dwóch doktorów:

 1. 1. Ewa Swoboda (1994, Rozwój intuicyjnego rozumienia podobieństwa w nauczaniu matematyki);
 2. 2. Lidia Zaręba (2004, Proces uogólniania w matematyce i stosowanie w nim symbolu literowego u uczniów w wieku 13-14 lat).

Promotorka ok. 320 magistrów i 70 licencjatów, w tym10 magistrów nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie im. A. Z. Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki.

PUBLIKACJE

Autorka (współautorka) ponad 220 publikacji – książek i artykułów naukowych, metodycznych, programów i podręczników szkolnych.

                        Książki monograficzne ( układ chronologiczny):

 1. Naśladowanie wzorca i dostrzeganie prawidłowości w prostych sytuacjach matematycznych i paramatematycznych przez dzieci upośledzone w stopniu lekkim (1985), ss. 206.
 2. Możliwości matematyczne uczniów szkoły specjalnej (1992), ss. 152.
 3. Czynnościowe nauczanie matematyki (1998), ss. 208.
 4. Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej (2004), ss. 294.
 5. Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej (2005), ss. 336.
 6. Efektywność kształcenia zintegrowanego. Implikacje dla teorii i praktyki (red., 2007), ss. 306.
 7. System integralny w edukacji dziecka. Konteksty i konsekwencje zmian (red. wspólnie z M. Bereźnicką., 2011), ss. 368.

                        Wybrane artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

 • Logique formelle et raisonnement natural des élẻves dans l’enseignement de la mathématique, w: Educational Studies in Mathematics, Utrecht 1972, 23-37,
 • Rapport d’un fragment de recherche sur le développement de simples activités mathématiques chez des enfants légẻrement handicapés de l’école élémentaire, W: Recherches en Didactique des Mathématiques 10.1(1989), 61-110.

PRACE WDROŻENIOWE ZWIĄZANE Z REFORMAMI EDUKACJI MATEMATYCZNEJ

 1. Współtwórca ( z J. Wyczesany) pierwszych w Polsce podręczników matematyki dla klas I, II, III szkoły specjalnej (1980 – 1997);
 2. Twórca koncepcji projektu dydaktycznego Błękitnej Matematyki dla klas I , II, III, autor programu i przewodników oraz współautor ( z zespołem - L. Kusion, T. Malicki, M. Sznajder, E. Swoboda) podręczników i zbiorów zadań dla klas I –III (1995 -1999);
 3. Autorka koncepcji i podręczników matematyki dla szkoły specjalnej: kl. V i VI szkoły podstawowej (1996–2007) oraz I, II, III gimnazjum (2000–2008, kl. III wspólnie z K. Siwek-Gardziel);
 4. Twórca Tęczowej Szkoły ( z zespołem – L. Walkowicz, M. Siwek, A. Siwek, K. Siwek-Gardziel), pierwszego w Polsce projektu – program, podręczniki, scenariusze zajęć dla klas I, II, III, w którym matematyka jest włączona do systemu integralnego kształcenia (1999-2002).
 5. Autorka koncepcji i podręczników matematyki dla gimnazjum specjalnego do nowej Podstawy Programowej: kl. 1, 2, 3 (2009 – 2011, współautorki – M. Bereźnicka, A. Siwek, K. Siwek).

Rzeczoznawca MEN do oceny podręczników szkolnych (od 1999).

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Uniwersytet w Usti nad Łabą (Czechy), Uniwersytet w Halle (Niemcy), Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy).

PRACA W REDAKCJACH

Członek komitetów redakcyjnych: Dydaktyka Matematyki (od 1992), Nauczanie Początkowe (1997 – 2002), Matematyka ( od 2004 ), Konspekt ( od 1999 ), Współczesne Problemy Nauczania Matematyki ( od 2008).