mgr Agnieszka Żebrowska

mgr Agnieszka Żebrowska

 

Wykształcenie

 • magister socjologii
 • studia podyplomowe – doradztwo zawodowe, prawo karne gospodarcze, uzupełniające studia pedagogiczne
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

Zainteresowania naukowe

 • praca socjalna
 • badania społeczne
 • diagnoza społeczna
 • kompetencje interpersonalne
 • zagrożenia cyberprzestrzeni
 • public relations
 • psychologia społeczna
 • socjologia problemów społecznych

Droga zawodowa

 • wykładowca na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach WSP im. J. Korczaka w Warszawie (od 2016)
 • wykładowca, kierownik praktyk zawodowych, kierownik specjalizacji oraz członek Rady Programowej w KPSS we Wrocławiu (2009-2017)
 • wykładowca oraz konsultant prac dyplomowych na specjalizacjach II stopnia w zawodzie pracownik socjalny (od 2012)
 • wykładowca oraz konsultant prac dyplomowych na specjalizacjach z zakresu organizacji pomocy społecznej (od 2012)
 • doradca zawodowy - konsultacje i szkolenia dla mieszkańców Wrocławia (od 2016)
 • wykładowca w Szkole Detektywów i Pracowników Ochrony (2009-2018)
 • wykładowca w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych ASESOR (2005-2010)
 • wykładowca w Ośrodku Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego EDUKACJA (1999-2009)
 • wykładowca w Szkole Reklamy CREO (1999-2015)
 • trener w zakresie kompetencji interpersonalnych

Osiągnięcia zawodowe

 • członek Zespołu ds. Projektu Wrocławskiej Strategii Senioralnej (od 2019)
 • współrealizator spotkań szkoleniowych z cyklu „Polityka społeczna i praca socjalna – jak to jest zrobione?” (od 2016)
 • autor raportu z badań dot. potrzeb i problemów mieszkańców (MOPS we Wrocławiu),
 • autor programów, opracowań z zakresu pracy socjalnej
 • współautor programu szkolenia specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
 • współautor programu szkolenia specjalizacji z organizacji pomocy społecznej
 • opiekun kilkunastu projektów socjalnych
 • współpraca z MOPS we Wrocławiu PAL (2010-2017)
 • członek grupy roboczej do spraw organizacji Konkursu i Gali „Dolnośląski Pracownik Socjalny Roku 2014”
 • współpraca z jednostkami pomocy społecznej

Praca w Uczelni Korczaka

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej:

 • Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
 • Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR)
 • Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji
 • Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

Szkolenie specjalizacyjne II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, specjalność praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy:

 • Projekt socjalny
 • Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR)
 • Interdyscyplinarna charakterystyka problemu
 • Konsultacje dotyczące pracy (w formie projektu socjalnego)

Kierunek praca socjalna:

 • Przemoc w rodzinie i interwencja kryzysowa
 • Rodzina w kryzysie
 • Warsztat pracownika socjalnego
 • Współczesne problemy socjologii
 • Metodologia i metody badań społecznych

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

 • Trening komunikacyjny

Kierunek pedagogika, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 • Komunikacja interpersonalna

Kierunek pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna i socjoterapia

 • Podstawy komunikacji i współpracy środowiskowej
 • Współczesne problemy socjologii i socjologii wychowania

Kierunek pedagogika, specjalność: diagnoza i terapia pedagogiczna

 • Podstawy komunikacji i współpracy środowiskowej
 • Współczesne problemy socjologii i socjologii wychowania