Dr Joanna Latała

LatalaDR JOANNA LATAŁA

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie


WYKSZTAŁCENIE

doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki

SPECJALIZACJE

Studia Podyplomowe: Pedagogika Prawa – Readaptacji, Mediacji i Negocjacji, Uniwersytet Opolski, Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji

PEŁNIONE FUNKCJE

 • 2003-2013 – Sąd Rejonowy w Zawierciu (od 2004 na stanowisku kuratora zawodowego)
 • Od kwietnia 2008 wpisana do wykazu osób prowadzących postępowania mediacyjne w sprawach nieletnich w okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie
 • wykładowca w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi z siedzibą
  w Zawierciu (2009)
 • starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach (od 2013)
 • kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Mysłowicach (od 2014)
 • kurator penitencjarny, współpracujący z Aresztem Śledczym w Mysłowicach (od 2014)
 • wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie (od 2015)

DOROBEK NAUKOWY

 • Zastosowanie metody terapii przez teatr w Zakładzie Karnym dla kobiet w Lublińcu, „Probacja” 3/2011
 • Od idei odwetu po sprawiedliwość naprawczą. Rozważania nad resocjalizacyjnym charakterem instytucji mediacji po wyroku jako formy sprawiedliwości naprawczej, „Probacja” 2/2010

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Diagnoza w resocjalizacji (wykłady, warsztaty)
 • Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna (ćwiczenia)
 • Pedagogika resocjalizacyjna z metodyką (wykłady, warsztaty)

HOBBY

Sport, kino, teatr

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31