mgr Joanna Miecznik-Warda

mgr Joanna Miecznik-Warda

jmi prof

 

Wykształcenie i kwalifikacje

 • Doktorant, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Wydział Pedagogiki 
 • Pedagog wczesnoszkolny, pedagog szkolny, mediator, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowawczej, trener mnemotechnik
 • Nauczyciel dyplomowany

Droga zawodowa

 • Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, stanowisko: nauczyciel akademicki, opiekun praktyk, członek komisji stypendialnej
 • Zespół Szkół Prywatnych Twoja Przyszłość w Sosnowcu, stanowisko: nauczyciel edukacji  wczesnoszkolnej, pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne

 • diagnoza i wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji wczesnoszkolnej
 • diagnoza procesów kognitywnych u uczniów w młodszym wieku szkolnym
 • efektywność nauczania: mnemotechniki oraz TIK w nauczaniu

Osiągnięcia zawodowe

Udział w projektach badawczych:

 • Experimental verification of programs aimed at stimulation of executive functions of underperforming pupil (in the last year of elementary education) - the cognitive stimulation potential of math and Slovak language, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, 2016 -2019
 • Akademia Korczaka. Propozycja nowego modelu kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, 2014-2020
 • Zrozumieć trudne sprawy. Projekt podniesienia kompetencji osób zaangażowanych w edukację przedszkolną i wczesnoszkolną i ich rodziców, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, 2018-2020

Wystąpienia na konferencjach:

 • Nadaktywność i zaburzenie uwagi w kontekstach interdyscyplinarnych, międzynarodowa konferencja naukowa, 26-27 października 2018, Piwniczna-Zdrój
 • Didaktické impulsy 1, międzynarodowa konferencja naukowa, 16 lutego 2019, Uniwersytet Ostrawski, Czechy
 • Sześciolatek w szkole – prezentacja podczas spotkania dla rodziców Moje dziecko idzie do szkoły w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 5 Twoja Przyszłość w Sosnowcu

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2014 r.

Zajęcia prowadzone w Uczelni Korczaka

Kierunek: Pedagogika

Specjalność: Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna, studia I stopnia

Przedmioty:

 • Elementy diagnozy pedagogicznej
 • Metodyka pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu i na I etapie edukacji szkolnej
 • Podstawy edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III

Specjalność: Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana, studia II stopnia

Przedmioty:

 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Podstawy kształcenia zintegrowanego
 • Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika społeczno-opiekuńcza, Terapia pedagogiczna, Doradztwo personalne

Przedmioty:

 • Diagnoza pedagogiczna
 • Diagnoza i terapia specyficznych trudności w uczeniu się

Specjalność: Wychowanie przedszkolne, studia podyplomowe

Przedmioty:

 • Diagnoza i wyrównywanie braków rozwojowych
 • Przygotowanie dzieci do dojrzałości szkolnej
 • Edukacja matematyczna w wychowaniu przedszkolnym

Wybrane publikacje

 • The effectiveness of education and brain-friendly teaching, [W:] Contemporary Educational Leadership, Jagiellonian University Krakow (w druku)
 • Diagnozowanie i wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami percepcji wzrokowej, [W:] Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pod red. E.Smak, A.Włoch, M.Garbca, Opole 2015
 • Komunikowanie się uczniów i studentów w erze nowych mediów [W:] Komunikowanie się ludzi młodych we współczesnym świecie, pod red. K.Walotek-Ściańskiej, M.Szyszki, Bielsko-Biała 2013
 • Diagnoza w pracy nauczyciela [W:] Magazyn Kultury Most- półrocznik Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej 2013, nr 6-7
 • Formy medialnego komunikowania się młodych pedagogów [W:] Magazyn Kultury Most - półrocznik Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej 2011, nr 5
 • O twórczości prawdziwej czyli dziecięcej [W:] Magazyn Kultury Most - półrocznik Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, 2011, nr 4