mgr Andrzej Górak

MGR ANDRZEJ GÓRAKGorak


Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

WYKSZTAŁCENIE

wyższe – magister, Uniwersytet Śląski (2003)

SPECJALIZACJE

 • Organizacja Pomocy Społecznej
 • Doradztwo Zawodowe

PEŁNIONE FUNKCJE

 • Pracownik socjalny
 • Doradca zawodowy
 • Kurator sądowy
 • Autor programów, opracowań, publikacji z zakresu zadań służb pomocy społecznej
 • Trener w zakresie prowadzenia szkoleń dla kadr pomocy i integracji społecznej
 • Koordynator projektów unijnych
 • Superwizor merytoryczny
 • Zarządzający jednostką poradnictwa specjalistycznego w strukturach pomocy społecznej
 • (w tym Zespołu Asysty Rodzinnej)
 • Wolontariusz w Placówce Humanitarno-Opiekuńczej Jacka Pikuły
 • Honorowy Dawca Krwi

DOROBEK NAUKOWY

 1. Dobre praktyki w projektach realizowanych przez instytucje pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, współfinansowane z europejskiego funduszu społecznego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice 2010 (ISBN 978-83-926737-0-5);
 2. Współpraca jednostek pomocy społecznej ze służbami zatrudnienia w kontekście projektów systemowych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków 2010 (ISSN 1231-277);
 3. Zarządzanie projektem systemowym w pomocy społecznej – wnioski, rekomendacje, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków 2010 (ISSN 1231-277);
 4. Nowatorskie instrumenty w pracy z klientami pomocy społecznej, Grupa Ergo sp. z o.o., Wrocław 2011 (ISBN 978-83-63021-07-8);
 5. Instytucje wsparcia a monitoring problemów społecznych w Katowicach, Wydawnictwo „Elamed”, Katowice 2012 (ISBN 978-83-61190-29-5)

PROWADZONE OBECNIE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Wybrane aspekty polityki społecznej (ćwiczenia),
 • Zarządzanie karierą (wykład i warsztaty),
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej (wykłady i ćwiczenia),
 • praca socjalna specjalność superwizja w pomocy społecznej (warsztaty)

HOBBY

Aikido, nordic walking, turystyka motocyklowa i rowerowa, muzyka elektroniczna, literatura marynistyczna, poezja

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31