DR Katarzyna Gabryś

gabrysDR KATARZYNA GABRYŚ

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

Wyższej Szkoły Pedgogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

WYKSZTAŁCENIE

Pedagogiczne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (studia magisterskie)

SPECJALIZACJE

Studia podyplomowe – Terapia psychopedagogiczna

Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

PEŁNIONE FUNKCJE

 • opiekun praktyk studenckich
 • kierownik świetlicy środowiskowej w Chorzowie

DOROBEK NAUKOWY

 • Perspektywa aksjologiczna w rozumieniu odpowiedzialności nauczyciela – wychowawcy, w: J. Kojkoł, P. Przybysz (red.), Edukacja wobec wartości, wyd. AMW, Gdynia 2002.
 • Relacja nauczyciel – uczeń przestrzenią urzeczywistniania wartości, w: A. Stankowski (red.), Niedoceniane obszary edukacji. Rzecz o nauczycielu, wyd. Gnome, Katowice 2005.
 • Spotkanie z Mistrzem – wezwanie do życia wartościowego, w: J. Kurek, K. Maliszewski (red.), Z tęsknoty za mistrzem, wyd. CUD, Chorzów 2007.
 • O współodpowiedzialności rodziców i pedagogów za rozwój dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w: A.Stankowski (red.), Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka, wyd. UŚL, Katowice 2008.
 • O wartościach terapeutycznych w praktyce wychowawczej pedagoga specjalnego, w: A. Stankowski (red.), Terapia pedagogiczna „Chowanna”, wyd. UŚL, Katowice 2009.
 • Dziecko i rodzina w oddziaływaniu profilaktycznym świetlicy środowiskowej, w: A.Stankowski, K. Moczia (red.), Wybrane problemy kompleksowej diagnozy, profilaktyki i wsparcia, wyd. Gnome, Katowice 2010.

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Elementy diagnozy pedagogicznej (wykłady, ćwiczenia)
 • Metodyka pracy korekcyjno-wyrównawczej (wykłady, ćwiczenia)
 • Praktyczne problemy opiekuńczo-wychowawcze (warsztaty)
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (wykłady, ćwiczenia)
 • Podstawy psychoterapii i socjoterapii (wykłady, ćwiczenia)
 • Podstawy komunikacji i współpracy środowiskowej (ćwiczenia)
 • Socjoterapia (wykłady, ćwiczenia)
 • Terapia w pracy z dziećmi i młodzieżą (wykłady, ćwiczenia)
 • Warsztat pracy pedagoga (warsztaty)
 • Organizacja procesu terapeutycznego (warsztaty)

HOBBY

Oprócz pasji pedagogicznej – praca społeczna na rzecz dzieci wymagających szczególnego wsparcia.

Literatura, film i teatr. Upodobanie do spotkań z przyjaciółmi, przyjemności płynące z długich spacerów nad morzem.

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31