Mgr Piotr Czech

Piotr CzechMRG PIOTR CZECH

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

Wyższej Szkoły pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

WYKSZTAŁCENIE

Wyższe

DOROBEK NAUKOWY

 • Praca socjalna – między partnerstwem a autokratyzmem, w: W. Wójcik, P Danck, A. Wąsiński (red. nauk), U podstaw filozofii wychowania i teorii pracy socjalnej, Tom 1: Idea opieki a zasada równości i wolności, s. 103-112, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2012. ISBN 978-83-63705-20-6
 • Rodzina i dziecko w pomocy społecznej – wyzwania współczesności, s. 165-172, w: Współczesne zagadnienia i problemy ekonomiczne i społeczne (praca zbiorowa), Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012, http://www.fundacjagap. nazwa.pl/StronaWWW/FGAP/index.php/publikacje, ISBN 978-83-934679-4-5
 • Pomoc społeczna wobec bezdomności w sytuacji kryzysu ekonomicznego, s. 173-186, w: Współczesne zagadnienia i problemy ekonomiczne i społeczne (praca zbiorowa), Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012, http://www.fundacjagap.nazwa.pl/Strona WWW/FGAP/ index. php/publikacje, ISBN 978-83-934679-4-5
 • Ustawiczne kształcenie pracowników socjalnych w świetle zadań pomocy społecznej, s. 119-131, w: B. Wolusik, M. Nowak (red.), Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska 2012, ISBN 978-83-61044-93-2
 • Społeczny wymiar bezdomności, s. 123-145, w: A. Grabarz, G. Grzybek (red.), Wokół rodziny. Wychowanie, kultura, społeczeństwo, Bonus Libery Sp. z o.o. Rzeszów 2011, ISBN 978-83-61488-47-6

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Elementy etyki (ćwiczenia)
 • Elementy socjologii organizacji i zarządzania (ćwiczenia)
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej (e-learning)
 • Pedagogika opiekuńcza (ćwiczenia)
 • Socjologia ogólna (ćwiczenia)
 • Systemy informatyczne w pomocy społecznej (ćwiczenia)
 • Trening asertywności (e-learning)
 • Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i
 • lokalnym (wykłady i ćwiczenia)
 • Współczesne modele działań strategicznych (e-learning)
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki (ćwiczenia)
 • Wybrane zagadnienia z filozofii (ćwiczenia)

HOBBY

Wędkarstwo

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31