Wydział

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych (WNSP) w Katowicach jest jedną z sześciu jednostek organizacyjnych funkcjonujących w obrębie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Jest jednym z największych wydziałów Uczelni.

Prowadzony na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach kierunek studiów pedagogika (studia I i II stopnia) uzyskał pozytywną ocenę – akredytację – Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co jest potwierdzeniem wysokiego i zgodnego ze standardami nauczania poziomu kształcenia.

Dynamicznemu rozwojowi Wydziału towarzyszy uruchamianie nowych specjalności, które dostosowane są do zainteresowań młodzieży oraz potrzeb lokalnego rynku pracy.

Kładziemy duży nacisk na praktyczne przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy i powiązanie teorii z praktyką. Studenci WNSP w Katowicach odbywają praktyki zawodowe oraz mają możliwość skorzystania z dodatkowych przedmiotów z zakresu kreatywności i innowacyjności w ramach realizowanych projektów unijnych.

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału to stabilny, interdyscyplinarny zespół fachowców, legitymujący się bogatą wiedzą, doświadczeniem i znaczącym dorobkiem naukowym i dydaktycznym.

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31