Samorząd studencki

Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie. Przedstawiciele Samorządu wybierani są przez społeczność akademicką.

Samorząd Studentów działa w Polsce w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365), która wymienia samorząd studencki jako ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci danej uczelni.

Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy i serdecznie zapraszamy wszystkich do współpracy!

Samorząd Studentów może być przygodą, wyzwaniem i miejscem, gdzie można rozwinąć swoje pasje, zrealizować pomysły, wykazać się inwencją, a jednocześnie zdobyć doświadczenie, którego nie zapewnią żadne zajęcia ani praktyki.

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31