Praktyki i staże

UWAGA STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE STAŻU PRACY

Należy złożyć u opiekuna praktyk na wydziale:

  1. Podanie o zaliczenie stażu pracy jako praktyki zgodnej z planem studiów (do pobrania poniżej).
  2. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające realizację w ramach zatrudnienia efektów kształcenia określonych w programie praktyk studenckich (do pobrania poniżej).

Dokumenty do pobrania:

Program praktyki - Praktyka pedagogiczna ciągła:

Program praktyki - Praktyka studencka ciągła:

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31