Plany

Informujemy, że dyplomy wraz z suplementami są do odbioru w Dziekanacie Wydziału.


Szanowni Państwo,

pozytywne decyzje w sprawie stypendium Rektora dla najlepszych studentów są do odbioru w dziekanacie Wydziału.


Uwaga!

L2 - zmiany w planie na 27-28.04 oraz 25-26.05

 L3 - zmiany w planie na 27-28.04, 11-12.05, 25-26.05 oraz 15-16.06

MUWP1 - zmiany w planie na 30-31.03, 13-14.04, 27-28.04 oraz 11-12.05


INSTRUKCJA LOGOWANIA DO WIRTUALNEJ UCZELNI

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_STUDENT.pdf

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_WYKLADOWCA.pdf

Informujemy, iż regulamin studiów jest dostępny pod adresem:
https://wspkorczak.eu/images/akty/regulamin_studiow_20_kwietnia_2015_3.pdf


 1. Wykaz różnic programowych - PEDAGOGIKA.
 2. Wykaz różnic programowych - PRACA SOCJALNA.

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP


Plany zajęć w r.a. 2018/2019


Aktualne zajęcia - 16-17.03.2019
                   

 

 

Harmonogram zjazdów w r.a. 2018/2019:

Studia pierwszego stopnia:

Stacjonarne:

Trzeci rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - EP3

Niestacjonarne:

Pierwszy rok:

Drugi rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - L2

Trzeci rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - L3

Studia drugiego stopnia:

Pierwszy rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika - MUO1
 • Terapia pedagogiczna i socjoterapia - MUT1
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - MUWP1

Drugi rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika - MUO2
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - MUWP2
 • Terapia pedagogiczna i socjoterapia - MUT2
 • Praca socjalna z rodziną - MUPS2

Studia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość realizowane na WZ w Szczecinie:

http://szczecin.wspkorczak.eu/student/plany

SPECJALIZACJA II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
SPECJALNOŚĆ: PRACA SOCJALNA Z OSOBĄ I RODZINĄ Z PROBLEMEM PRZEMOCY:


Dyżury wykładowców:

Dostępne w zakładce → Student → Dyżury wykładowców - http://katowice.wspkorczak.eu/student-katowice/dyzury-wykladowcow

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31