Plany

Uwaga!

Studenci pierwszego roku - instrukcja logowania do Wirtualnej Uczelni

MUWP2 - grupa prof. E.Dolinskiej nowym promotorem jest dr M. Filipowicz

MUT2 - grupa prof. S. Mihilewicz nowym promotorem jest prof. W. Sacher

L3 - zmiana w planie na 18.11.2018 r.

MUO2 WR1 - zmiana w planie na 17.11.2018 r.


Plany zajęć w r.a. 2018/2019


Aktualne zajęcia - 17-18.11.2018

 

Harmonogram zjazdów w r.a. 2018/2019:

Studia pierwszego stopnia:

Stacjonarne:

Trzeci rok:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - EP3

Niestacjonarne:

Pierwszy rok:

Drugi rok:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - L2

Trzeci rok:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - L3

Studia drugiego stopnia:

Pierwszy rok:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika - MUO1
  • Terapia pedagogiczna i socjoterapia - MUT1
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - MUWP1

Drugi rok:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika - MUO2
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - MUWP2
  • Terapia pedagogiczna i socjoterapia - MUT2
  • Praca socjalna z rodziną - MUPS2

Studia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość realizowane na WZ w Szczecinie:

http://szczecin.wspkorczak.eu/student/plany

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej (Katowice IV edycja) rozpoczynające się 26 maja 2018 r.:

SPECJALIZACJA II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
SPECJALNOŚĆ: PRACA SOCJALNA Z OSOBĄ I RODZINĄ Z PROBLEMEM PRZEMOCY:


Dyżury wykładowców:

Dostępne w zakładce → Student → Dyżury wykładowców - http://katowice.wspkorczak.eu/student-katowice/dyzury-wykladowcow

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31