Plany

Uwaga !

Studenci pierwszego roku studiów niestacjonarnych pierwszy zjazd odbędzie się 19-20 października 2019 r.

 


Obrony w r.a. 2018/2019:


ZARZĄDZENIE REKTORA NR 18/2018 w sprawie standardów realizacji prac licencjackich, magisterskich i kończących studia podyplomowe


INSTRUKCJA LOGOWANIA DO WIRTUALNEJ UCZELNI

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_STUDENT.pdf

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_WYKLADOWCA.pdf

Informujemy, iż regulamin studiów jest dostępny pod adresem:
https://wspkorczak.eu/images/akty/regulamin_studiow_20_kwietnia_2015_3.pdf


  1. Wykaz różnic programowych - PEDAGOGIKA.
  2. Wykaz różnic programowych - PRACA SOCJALNA.

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP


Plany zajęć w r.a. 2019/2020


ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU AKDEMICKIM 2019/2020

Aktualne zajęcia - 19-20.10.2019
         
      

Harmonogram zjazdów w r.a. 2019/2020:

Studia jednolite magisterskie:

Stacjonarne:

Pierwszy rok:

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna:

Studia pierwszego stopnia:

Niestacjonarne:

Trzeci rok:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna -L3

Studia drugiego stopnia:

Pierwszy rok:

  • Diagnoza i terapia pedagogiczna - MUDT1
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - MUWP1

Przydział do grupy ćwiczeniowej można sprawdzić w WU pod zakładką dane studenta → grupy, jeżeli ktoś nie jest przypisany do grupy ćwiczeniowej: MUWP1 G1 lub MUWP1 G2 to prosimy o kontakt z dziekanatem

  • Terapia pedagogiczna i socjoterapia - MUTS1
  • Praca socjalna z rodziną - MUPS1

Drugi rok:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika - MUO2
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - MUWP2
  • Terapia pedagogiczna i socjoterapia - MUT2

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ (KATOWICE):

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ (WROCŁAW):

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31