Plany

Obrony w r.a. 2018/2019:


ZARZĄDZENIE REKTORA NR 18/2018 w sprawie standardów realizacji prac licencjackich, magisterskich i kończących studia podyplomowe


Uwaga !

W związku z nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia prof. J. Bańki nastąpiła zmiana Promotorów dla grupy seminaryjnej prof. J. Bańki oraz zmiana terminu obrony na dzień 08.07.2019r. o godz. 8:00

Za zaistniałą sytuację niezależną od Nas przepraszamy.

 

mgr J. Miecznik-Warda - dyżur - 04.07.2019 r. w godz. 13.00-15.00

prof. H. Siwek - dyżur - 08.07.2019 r. w godz. 12.30-13.30


INSTRUKCJA LOGOWANIA DO WIRTUALNEJ UCZELNI

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_STUDENT.pdf

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_WYKLADOWCA.pdf

Informujemy, iż regulamin studiów jest dostępny pod adresem:
https://wspkorczak.eu/images/akty/regulamin_studiow_20_kwietnia_2015_3.pdf


 1. Wykaz różnic programowych - PEDAGOGIKA.
 2. Wykaz różnic programowych - PRACA SOCJALNA.

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP


Plany zajęć w r.a. 2018/2019


Aktualne zajęcia -
         
      

Harmonogram zjazdów w r.a. 2018/2019:

Studia pierwszego stopnia:

Stacjonarne:

Trzeci rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - EP3

Niestacjonarne:

Pierwszy rok:

Drugi rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - L2

Trzeci rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - L3

Studia drugiego stopnia:

Pierwszy rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika - MUO1
 • Terapia pedagogiczna i socjoterapia - MUT1
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - MUWP1

Drugi rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika - MUO2
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - MUWP2
 • Terapia pedagogiczna i socjoterapia - MUT2
 • Praca socjalna z rodziną - MUPS2

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ (KATOWICE):

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ (WROCŁAW):

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31