Plany

Uwaga!

Studenci pierwszego roku - instrukcja logowania do Wirtualnej UczelniPlany zajęć w r.a. 2017/2018


Aktualne zajęcia -

 

Harmonogram zjazdów w r.a. 2017/2018:

Studia pierwszego stopnia:

Stacjonarne:

Drugi rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna -EP2

Trzeci rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - EP3

Niestacjonarne:

Pierwszy rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - L1

Drugi rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - L2

Trzeci rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - L3
 • Resocjalizacja z socjoterapią - R3

Studia drugiego stopnia:

Pierwszy rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika - MUO1
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (kwalifikacyjna) - MUWP1
 • Terapia pedagogiczna i socjoterapia - MUT1
 • Praca socjalna z rodziną - MUPS1

Drugi rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika - MUO2
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (kwalifikacyjna) - MUWP2
 • Terapia pedagogiczna i socjoterapia - MUT2

Studia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość realizowane na WZ w Szczecinie:

http://szczecin.wspkorczak.eu/student/plany

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej (Katowice IV edycja) rozpoczynające się 26 maja 2018 r.:

SPECJALIZACJA II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
SPECJALNOŚĆ: PRACA SOCJALNA Z OSOBĄ I RODZINĄ Z PROBLEMEM PRZEMOCY:


Dyżury wykładowców:

Dostępne w zakładce → Student → Dyżury wykładowców - http://katowice.wspkorczak.eu/student-katowice/dyzury-wykladowcow

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31