Plany

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w trosce o to, by w możliwie największym stopniu chronić wszystkich członków wspólnoty akademickiej, informujemy o zmianach w organizacji pracy Wydziału Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni realizują swoje obowiązki przede wszystkim w trybie pracy zdalnej, tym samym dostęp do Uczelni zostaje ograniczony. Na Wydziale są pełnione dyżury, niemniej zalecamy kontakt telefoniczny i/lub mailowy.
Dyżur pełniony jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 - 14.00.
Podkreślamy, iż w trosce o zdrowie nas wszystkich zalecamy formę komunikacji drogą elektroniczną i zdalne załatwianie spraw.

UWAGA!

Zgodnie z zarządzeniem Rektora WSP im. J. Korczaka W Warszawie wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym zostają wstrzymane od dnia 12 marca 2020 roku do dnia 10 kwietnia 2020 r.


UWAGA!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. ważność legitymacji studenckich została przedłużona do dnia 31 maja 2020 r.


Uwaga !

prof. J. Semków - dyżury - 6.03,.2020 r. w godz. 16.00-18.00, 19.03.2020 r. w godz. 16.00-18.00, 2.04.2020 r. w godz. 16.00-18.00, 16.04.2020 r. w godz. 16.00-18.00


ZARZĄDZENIE REKTORA NR 18/2018 w sprawie standardów realizacji prac licencjackich, magisterskich i kończących studia podyplomowe


INSTRUKCJA LOGOWANIA DO WIRTUALNEJ UCZELNI

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_STUDENT.pdf

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_WYKLADOWCA.pdf

Informujemy, iż regulamin studiów jest dostępny pod adresem:
https://wspkorczak.eu/images/akty/regulamin_studiow_20_kwietnia_2015_3.pdf


  1. Wykaz różnic programowych - PEDAGOGIKA.
  2. Wykaz różnic programowych - PRACA SOCJALNA.

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP


Plany zajęć w r.a. 2019/2020


ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU AKDEMICKIM 2019/2020

Aktualne zajęcia - 7-8.03.2020
         
      

Harmonogram zjazdów w r.a. 2019/2020:

Studia jednolite magisterskie:

Stacjonarne:

Pierwszy rok:

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna:

Studia pierwszego stopnia:

Niestacjonarne:

Trzeci rok:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna -L3

Studia drugiego stopnia:

Pierwszy rok:

  • Diagnoza i terapia pedagogiczna - MUDT1
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - MUWP1
  • Terapia pedagogiczna i socjoterapia - MUTS1
  • Praca socjalna z rodziną - MUPS1

Drugi rok:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika - MUO2
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - MUWP2
  • Terapia pedagogiczna i socjoterapia - MUT2

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ (KATOWICE):

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ (WROCŁAW):

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31