Plany

OD 01.09.2018 r. DO 30.09.2018 r. DZIEKANAT CZYNNY WE WTORKI I ŚRODY W GODZINACH OD 9.00 DO 15.00. BIBLIOTEKA NIECZYNNA DO 16.09.2018 r.


Uwaga!

Studenci pierwszego roku - instrukcja logowania do Wirtualnej Uczelni

prof. J. Semków - dyżur - 4.09.2018 r. (wtorek) w godz. 12.00-14.00

dr D. Lizoń-Szłapowska - dyżur - 7.09.2018 r. (piątek) od godz. 12.00

prof. H. Siwek - dyżur - 6.09.2018 r. (czwartek) od godz. 14.00-15.30

mgr G. Niemiec - dyżury - 3.09.2018 r. w godz. 13.00-15.00, 10.09.2018 r. w godz. 10.30-13.30, 24.09.2018 r. w godz. 10.30-13.30

dr M. Balukiewicz - dyżur - poniedziałki i czwartki w godz. 11.00-14.00

mgr J. Miecznik-Warda - dyżur - 13.09.2018 r. w godz. 14.00-15.00

dr K. Gabryś - dyżur - wtorki w godz. 11.00-14.00 i czwartki w godz. 10.00-14.00


Plany zajęć w r.a. 2018/2019


Aktualne zajęcia -

 

Harmonogram zjazdów w r.a. 2018/2019:

Studia pierwszego stopnia:

Stacjonarne:

Trzeci rok:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - EP3

Niestacjonarne:

Pierwszy rok:

Drugi rok:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - L2

Trzeci rok:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - L3

Studia drugiego stopnia:

Pierwszy rok:

Drugi rok:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika - MUO2
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - MUWP2
  • Terapia pedagogiczna i socjoterapia - MUT2
  • Praca socjalna z rodziną - MUPS2

Studia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość realizowane na WZ w Szczecinie:

http://szczecin.wspkorczak.eu/student/plany

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej (Katowice IV edycja) rozpoczynające się 26 maja 2018 r.:

SPECJALIZACJA II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
SPECJALNOŚĆ: PRACA SOCJALNA Z OSOBĄ I RODZINĄ Z PROBLEMEM PRZEMOCY:


Dyżury wykładowców:

Dostępne w zakładce → Student → Dyżury wykładowców - http://katowice.wspkorczak.eu/student-katowice/dyzury-wykladowcow

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31