Plany

Obrony w r.a. 2018/2019:


Zapraszamy Państwa do pomocy w upiększaniu budynku naszej uczelni. W antyramach na uczelnianych korytarzach czekają miejsca na nowe prace plastyczne studentów. Tematyka i technika dowolne, rozmiar nie większy niż A1. Prosimy o składanie prac w terminie do 16 czerwca na portierni lub bezpośrednio u mgr Joanny Miecznik-Wardy.

Dziękuję bardzo,

Joanna Miecznik-Warda


Uwaga!

MUT2 - seminarium z prof. E. Jarosz zostało przeniesione z 1 czerwca 2019 r. na 11 maja 2019 r.

MUT2 - zmiany w planie na 11-12.05, 25-26.05, 1-2.06

MUPS2 - zmiany w planie na 11-12.05, 25-26.05

 


INSTRUKCJA LOGOWANIA DO WIRTUALNEJ UCZELNI

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_STUDENT.pdf

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_WYKLADOWCA.pdf

Informujemy, iż regulamin studiów jest dostępny pod adresem:
https://wspkorczak.eu/images/akty/regulamin_studiow_20_kwietnia_2015_3.pdf


 1. Wykaz różnic programowych - PEDAGOGIKA.
 2. Wykaz różnic programowych - PRACA SOCJALNA.

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP


Plany zajęć w r.a. 2018/2019


Aktualne zajęcia - 25-26.05.2019
         
      

Harmonogram zjazdów w r.a. 2018/2019:

Studia pierwszego stopnia:

Stacjonarne:

Trzeci rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - EP3

Niestacjonarne:

Pierwszy rok:

Drugi rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - L2

Trzeci rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - L3

Studia drugiego stopnia:

Pierwszy rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika - MUO1
 • Terapia pedagogiczna i socjoterapia - MUT1
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - MUWP1

Drugi rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika - MUO2
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - MUWP2
 • Terapia pedagogiczna i socjoterapia - MUT2
 • Praca socjalna z rodziną - MUPS2

SPECJALIZACJA II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
SPECJALNOŚĆ: PRACA SOCJALNA Z OSOBĄ I RODZINĄ Z PROBLEMEM PRZEMOCY:

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ (KATOWICE):

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ (WROCŁAW):

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31