Plany

Uwaga !

prof. J. Semków - dyżury - 13 września 2019 r. w godz. 14.15-15.30, 17 września w godz. 15.00-17.00, 26 września w godz. 14.00-16.00

dr H. Radziejowska - dyżury - 13 września 2019 r. w godz. 14.15-15.30, 17 września w godz. 15.00-17.00, 26 września w godz. 14.00-16.00

mgr J. Miecznik-Warda - dyżur - 19 września 2019 r. w godz. 14.00-15.00


Obrony w r.a. 2018/2019:


ZARZĄDZENIE REKTORA NR 18/2018 w sprawie standardów realizacji prac licencjackich, magisterskich i kończących studia podyplomowe


INSTRUKCJA LOGOWANIA DO WIRTUALNEJ UCZELNI

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_STUDENT.pdf

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_WYKLADOWCA.pdf

Informujemy, iż regulamin studiów jest dostępny pod adresem:
https://wspkorczak.eu/images/akty/regulamin_studiow_20_kwietnia_2015_3.pdf


  1. Wykaz różnic programowych - PEDAGOGIKA.
  2. Wykaz różnic programowych - PRACA SOCJALNA.

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP


Plany zajęć w r.a. 2019/2020


Aktualne zajęcia -
         
      

Harmonogram zjazdów w r.a. 2019/2020:

Studia pierwszego stopnia:

Stacjonarne:

Niestacjonarne:

Pierwszy rok:

Trzeci rok:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna -

Studia drugiego stopnia:

Drugi rok:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika -
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna -
  • Terapia pedagogiczna i socjoterapia -

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ (KATOWICE):

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ (WROCŁAW):

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31