Plany

Szanowni Państwo,

pozytywne decyzje w sprawie stypendium Rektora dla najlepszych studentów są do odbioru w dziekanacie Wydziału.


UWAGA STUDENCI

 

 UBEZPIECZENIE
 OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)

NA ROK AKAD. 2018/2019

SKŁADKA ROCZNA                                               58 zł

SUMA UBEZPIECZENIA                                  20 000 zł

TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE       PZU SA

 

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ W SEKRETARIACIE (p.7)

w terminie: do  15 I 2019r.


Uwaga!

MUWP2 - grupa prof. E.Dolinskiej nowym promotorem jest dr M. Filipowicz

MUT2 - grupa prof. S. Mihilewicz nowym promotorem jest prof. W. Sacher


INSTRUKCJA LOGOWANIA DO WIRTUALNEJ UCZELNI

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_STUDENT.pdf

Informujemy, iż instrukcja obsługi Platformy E-learningowej jest dostępna pod adresem:
http://wspkorczak.eu/instrukcje/Instrukcja_Platforma_e-learning_WYKLADOWCA.pdf


OPIEKUNOWIE PRAKTYK DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP


Plany zajęć w r.a. 2018/2019


Aktualne zajęcia - 12-13.01.2019

 

Harmonogram zjazdów w r.a. 2018/2019:

Studia pierwszego stopnia:

Stacjonarne:

Trzeci rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - EP3

Niestacjonarne:

Pierwszy rok:

Drugi rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - L2

Trzeci rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - L3

Studia drugiego stopnia:

Pierwszy rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika - MUO1
 • Terapia pedagogiczna i socjoterapia - MUT1
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - MUWP1

Drugi rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika - MUO2
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - MUWP2
 • Terapia pedagogiczna i socjoterapia - MUT2
 • Praca socjalna z rodziną - MUPS2

Studia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość realizowane na WZ w Szczecinie:

http://szczecin.wspkorczak.eu/student/plany

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej (Katowice IV edycja) rozpoczynające się 26 maja 2018 r.:

SPECJALIZACJA II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
SPECJALNOŚĆ: PRACA SOCJALNA Z OSOBĄ I RODZINĄ Z PROBLEMEM PRZEMOCY:

 • Terminarz zjazdów
 • Plan zajęć

Dyżury wykładowców:

Dostępne w zakładce → Student → Dyżury wykładowców - http://katowice.wspkorczak.eu/student-katowice/dyzury-wykladowcow

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31