Egzamin dyplomowy


Drodzy Studenci, Drogie Studentki,

realizując zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym art. 167 a. ust. 4 uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2015/2016 wszystkie prace dyplomowe podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

Student nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez raportu wygenerowanego z systemu antyplagiatowego i podpisanego przez Promotora.

Pobierz plik:


Zagadnienia kierunkowe i specjalnościowe rok 2019/2020

Zagadnienia kierunkowe i specjalnościowe rok 2018/2019

Pytania do obrony dla osób powtarzających seminarium 2017/2018

Pytania do obrony dla roku akademickiego 2016/2017

Pytania do obrony dla osób powtarzających seminarium 2015/2016

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31