Praca socjalna

"Największą bowiem chorobą naszych czasów nie jest trąd czy gruźlica, lecz doświadczenie tego, że jest się niechcianym i porzuconym, zdradzonym, przekreślonym przez wszystkich" - te słowa Matki Teresy z Kalkuty doskonale wpisują się w potrzebę rozwoju pracy socjalnej jako interdyscyplinarnej działalności zawodowej.

Działalności, która koncentruje się na niesieniu pomocy osobom i rodzinom, które utraciły zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie, lub których zdolność ta wymaga wzmocnienia. Aby podejmować to wyzwanie, aby godnie przyjąć przywilej, jakim jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi i aby wykorzystywać optymalnie perspektywę na lepszą przyszłość, trzeba nie tyko mieć w sobie poczucie misji, ale też przygotować się do jej wypełnienia. To przygotowanie - zarówno merytoryczne, jak i praktyczne zapewnia Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, oferując studia na kierunku praca socjalna.


Dlaczego właśnie Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka?

Ponieważ jest to Uczelnia, która doskonale rozumie misję, jaką jest twórcze kształcenie. Wychodząc naprzeciw najnowszym trendom edukacyjnym, dba o najwyższy poziom przygotowania studentów i absolwentów do życia zawodowego. Uczy ich, przygotowuje, a także wspiera w samorozwoju, w wyznaczaniu i podążaniu ścieżką samodoskonalenia. Przekazuje wiedzę oraz pomaga zdobyć kwalifikacje, które wyróżnia twórczość i innowacyjność działań w pracy socjalnej. Tak wykształceni pracownicy socjalni doskonale rozumieją człowieka uwikłanego w problemy współczesnego świata.

Bycie pracownikiem to wyzwanie, które wymaga profesjonalnego przygotowania

Olsztyn, Katowice, Szczecin czy inne polskie miasta to obszary, w których każdego dnia praca socjalna staje się wyzwaniem, a pracownicy socjalni podejmują ogromny wysiłek na rzecz lepszego życia ludzi uwikłanych w różne problemy. Ich zadaniem jest diagnozowanie sytuacji i zjawisk społecznych, które przyczyniają się do problemów życiowych, a także podejmowanie skutecznej strategii socjalnej, tworzenie projektów opieki ukierunkowanych na walkę z marginalizacją, współpraca, identyfikowanie, analizowanie czy opisywanie i ocenianie warunków życia i problemów jednostek, jak również projektowanie społeczne i inspirowanie zmian społecznych. Do tego wszystkiego doskonale przygotowuje właśnie Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka.

Innowacyjny charakter studiów

By nauczyć się działać na rzecz zmian w społeczeństwie i w życiu osób indywidualnych, nie wystarczy tak po prostu skończyć studiów. Bo bycie pracownikiem socjalnym, to nie jest „coś tak po prostu”. To wyzwanie, które wymaga odkrycia w sobie potencjału i jego rozwijania wraz z poszerzaniem zdobywanej wiedzy. Praca nad tym potencjałem to element wyróżniający charakter studiów na WSP. Jego innowacyjność przejawia się w tak zwanej metodzie mentoringu, czyli nawiązywaniu partnerskiej relacji na linii student - wykładowca, której celem jest właśnie szlifowanie tego przysłowiowego diamentu, jakim jest potencjał uczniów.

Opłaty

Specjalność

Rok akademicki

1 rata

2 raty

4 raty

10 rat

Praca socjalna

2018/2019

3 800 zł

1 935 zł

975 zł

390 zł

2019/2020

4 200 zł

2 135 zł

1 080 zł

435 zł

2020/2021

4 000 zł

2 035 zł

1 025 zł

415 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
  • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopię 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31