Innowacje, kreatywność i nowe media w edukacji 

Kierownik studiów: 

Tobiasz Sebastian Berg 

Cel studiów: 

 • dostarczenie wiadomości i umiejętności dotyczących skutecznych sposobów rozwoju kreatywności uczniów
 • zapoznanie z technikami pobudzania kreatywności wśród uczniów oraz innowacyjnymi metodami prowadzenia zajęć lekcyjnych
 • zapoznajemy słuchaczy ze sposobami użycia nowych mediów w edukacji

Adresaci: 

 • pedagodzy, nauczyciele, osoby posiadające wykształcenie wyższe, których celem jest zdobycie kompetencji i zwiększenie osobistych możliwości w rozwoju kreatywności wśród uczniów i odbiorców
 • liderzy społeczni
 • osoby poszukujące zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych realizujących zadania w obszarze sektorów kreatywnych w placówkach systemu oświaty oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • osoby poszukujące inspiracji, innowacyjności i szans rozwoju osobistego

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci:

 • posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rozwoju kreatywności, przygotowania i prowadzenia kreatywnych zajęć i programów dla uczniów oraz instynktu wspomagającego nauczanie
 • po ukończeniu innowacyjnego programu studiów podyplomowych zyskuj przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy

Opłaty: 3000 zł 

+ opłata rejestracyjna 85 zł

Zniżka 500 zł dla naszych studentów i absolwentów

Czas trwania: 

2 semestry, 220 godzin 

Wymagania stawiane kandydatom:  

 • posiadanie dyplomu studiów I lub II stopnia 

Kadra: 

 • studia podyplomowe są unikatowym na skalę Europy programem rozwoju realizowanym przez wybitnych specjalistów (praktyków i inspiratorów) z Polski i zagranicy (Łotwa, Dania, Estonia, Finlandia)

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (np. odpis skrócony aktu małżeństwa lub orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska