SZKOLENIE DLA SUPERWIZORÓW PRACY SOCJALNEJ

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie prowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej. Osoba, która ukończy szkolenie i zda egzamin uzyskuje certyfikat superwizora pracy socjalnej.

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE:

  • wzmacnianie umiejętności interpersonalnych i społecznych,
  • teorię i metody pracy socjalnej,
  • superwizję pracy socjalnej,
  • trening superwizyjny,
  • praktykę superwizyjną i superwizję pracy własnej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego uprawniającego do wykonywania zawodu pracownik socjalny
  • co najmniej 5-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

Minimum 18 miesięcy. Liczba godzin – 480

OPŁATY

Cena zostanie podana wkrótce.