Dobre praktyki czyli edukacja literacka w przedszkolu i szkole

Konferencja Dobre praktyki czyli edukacja literacka w przedszkolu i szkole została zrealizowana przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom i Wydział Nauk Sołeczno-Pedagogicznych w Katowicach WSP im. J. Korczaka w Warszawie w ramach realizowanej od kilku lat ogólnopolskiej kampanii Cała Polska czyta dzieciom.

Seminarium "Model współpracy instytucji pomocy społecznej i rynku pracy przy wspólnym opracowywaniu diagnoz problemów społecznych w środowisku lokalnym"

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej  zapraszają serdecznie do udziału w SEMINARIUM INFORMACYJNYM na temat MODELU WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I RYNKU PRACY PRZY WSPÓLNYM OPRACOWYWANIU DIAGNOZ PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM

Współpraca Wydziału w Katowicach i Wojewódzkiego Urzędu Pracy sformalizowana

W dniu 7 maja 2015 r w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie – Wydział Społeczno-Pedagogiczny w Katowicach a Wojewódzkim Urzędem Pracy. Porozumienie dotyczy współpracy obu instytucji w zakresie wspierania w wejściu na rynek pracy oraz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Uczelni.

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31