Konferencja na temat uchodźców

Dnia 30 września br. w Siemianowicach Śląskich odbyła się konferencja pt. "Uchodźcy na Śląsku. Problemy, wyzwania, zagrożenia". Udział w niej wzięli przedstawiciele gmin na Śląsku, m.in. dr Anna Zasada-Chorab, wykładowczyni w naszej Uczelni i Wiceprezydent Siemianowic Śląskich, a także przedstawiciele Kościoła oraz organizacji i służb, które będą zajmowały się kwestią uchodźców. Dyskusyjny panel ekspercki w ramach konferencji moderował prof. dr hab. Mirosław Grewiński, Prorektor WSP im. J. Korczaka.

Decyzja o uruchomieniu studiów

Z przyjemnością informujemy, iż została podjęta oficjalna decyzja o uruchomieniu studiów na kierunku pedagogika w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Z międzynarodowego badania firmy PWC oraz organizacji AIESEC wynika, że aż 61% ludzi młodych na świecie, urodzonych po 1990 roku - tzw. Pokolenie Y - planuje zarabiać prowadząc własny biznes, zaś niemal co trzecia młoda osoba zamierza go otworzyć w ciągu najbliższych pięciu lat. To właśnie dla nich – ambitnych, młodych i przedsiębiorczych osób została przygotowana specjalna ścieżka tematyczna pn. „Future Entrepreneurs” w ramach V Europejskiego Kongresu MŚP, który odbędzie się w Katowicach w dniach 12-14 października br.

 

Konkurs "Staż w Parlamencie Europejskim"

Konkurs adresowany jest do studentów szkół wyższych województwa śląskiego. Trzy osoby, które prześlą najciekawsze formularze oraz najlepiej zaprezentują się podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostaną nagrodzone możliwością odbycia płatnego miesięcznego stażu w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w biurze europosła Marka Plury.

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31