Komunikat studia II stopnia na kierunku pedagogika

Uwaga!

Ze względu na nie wystarczającą osób zainteresowanych nie zostały otworzone studia II stopnia na kierunku pedagogika w specjalnościach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki alternatywnej oraz resocjalizacja z elementami bezpieczeństwa narodowego. Osoby zapisane na te specjalności mogą zapisać się na jedną z następujących specjalności: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (kwalifikacyjna), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika oraz Terapia pedagogiczna i socjoterapia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do 9 listopada 2016 r.

Podziękowania za współpracę

Miło nam poinformować, że Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Pani Sława Umińska-Duraj, przekazała JM Rektorowi Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, prof. dr. hab. Julianowi Auleytnerowi podziękowania za współpracę pomiędzy WSP im. J. Korczaka a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, związaną z konferencją "Doradztwo zawodowe - między instytucjami rynku pracy, pomocą społeczną a systemem edukacji".

My również składamy serdeczne podziękowania Pani Prezydent i Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich oraz wyrażamy nadzieję na równie owocną współpracę w przyszłości. 

„Doradztwo zawodowe – między instytucjami rynku pracy, pomocą społeczną a systemem edukacji”

20 września na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach odbyła się konferencja „Doradztwo zawodowe – między instytucjami rynku pracy, pomocą społeczną a systemem edukacji”, zorganizowana przez Miasto Piekary Śląskie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka.

Bezpłatne warsztaty we wrześniu

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty adresowane do nauczycieli, pedagogów, terapeutów i kandydatów na studia pedagogiczne. Warsztaty odbędą się we wtorek 20 września na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych WSP im. Janusza Korczaka w Katowicach przy ul. Katowickiej 27.

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31