Konferencja dotycząca koncepcji C. Freineta

Dnia 12 czerwca br. na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach odbyła się konferencja metodyczno-szkoleniowa Nowoczesna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – inspiracje pedagogiką C. Freineta. Celem konferencji było propagowanie koncepcji C. Freineta i ukazanie walorów pedagogiki jako wspomagania wielostronnego rozwoju dziecka w edukacji elementarnej.

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31