Zmiany na Wydziale

W związku z rezygnacją Pana dr. Wojciecha Zająca z funkcji Dziekana Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, złożoną w dniu 16 marca 2014 roku, informujemy, że do końca kadencji obowiązki Dziekana Wydziału pełnić będzie Prodziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, Pani dr Anna Zasada-Chorab.

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31