Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego

W sobotę 27 października na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach odbyła się XXV Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019.

Uroczystość przebiegała następująco:

  • Odśpiewanie hymnu państwowego
  • Otwarcie uroczystego posiedzenia Senatu przez Jego Magnificencję Rektora prof. dra hab. Juliana Auleytnera
  • Przemówienie JM Rektora prof. dra hab. Juliana Auleytnera
  • Wręczenie Listów Gratulacyjnych Rektora studentom wyróżniającym się w nauce oraz Nagrody Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (Założyciela Uczelni) studentowi wyróżnionemu za bardzo dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2017/2018
  • Wręczenie srebrnych i brązowych medali X-lecia Uczelni wyróżnionym pracownikom WSP im. J. Korczaka
  • Immatrykulacja
  • Odśpiewanie Gaudeamus Igitur
  • Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Józefa Kargula pt. Animator gałganiarzem na „ludzkim śmietnisku
  • Koncert w wykonaniu Chóru Schola Cantorum Chosoviensis pod batutą Kantora Sławomira Witkowskiego

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31