Spotkanie szkoleniowe "Rozdzielenie pracy socjalnej od świadczeń - między teorią a praktyką"

spotkania 13092018W dniu 13 września 2018 r. o godz. 10.00 odbędzie się kolejne spotkanie szkoleniowe z cyklu "Polityka społeczna i praca socjalna - jak to jest zrobione?" realizowane przez Katedrę Pracy Socjalnej pt. "Rozdzielenie pracy socjalnej od świadczeń - między teorią a praktyką".

Obecnie wiele Ośrodków Pomocy Społecznej rozważa możliwość lub rozpoczyna realizację projektu rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń pieniężnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu POWER Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Od wielu lat toczy się też dyskusja w środowisku na temat potrzeby skupienia się na pracy socjalnej. Nie jest to zadanie łatwe. Dlatego też chcielibyśmy przyjrzeć się z różnych perspektyw problemowi zmiany systemu pracy instytucji pomocy społecznej oraz wdrażania nowych standardów świadczenia pracy socjalnej i usług społecznych. Spotkanie to będzie stanowić także możliwość wymiany doświadczeń z jednostkami, które już wdrożyły lub są w trakcie wdrażania proponowanych rozwiązań.

Pobierz kartę zgłoszeniową. Kliknij tutaj.

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31