I Ogólnopolskia Konferencja Naukowa z cyklu HORYZONTY pedagogiki resocjalizacyjnej pt. "Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie" - podsumowanie

W dniu 8 maja 2018 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie w Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Horyzonty Pedagogiki Resocjalizacyjnej pt. "Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie". Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i adresowana była zarówno do pracowników naukowych jak i praktyków (służby więziennej, kuratorów, pracowników socjalnych, wychowawców).

Honorowego patronatu niniejszej konferencji udzielił Rzecznik Praw Dziecka, Sąd Okręgowy w Katowicach, Zakład Karny w Wojkowicach, Areszt Śledczy w Mysłowicach oraz Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu.

Czytaj dalej (PDF).

fotorelacja hpr 08052018 11 fotorelacja hpr 08052018 02 fotorelacja hpr 08052018 04 fotorelacja hpr 08052018 07
fotorelacja hpr 08052018 08 fotorelacja hpr 08052018 10 fotorelacja hpr 08052018 13 fotorelacja hpr 08052018 06

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31