Metodologiczne dylematy badań nad edukacją człowieka dorosłego - seminarium

W dniu 16 listopada 2016 r. na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Naukowe dotyczące metodologicznych dylematów badań nad edukacją człowieka dorosłego. Głównym organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, Wydział NSP w Katowicach. Patronat nad wydarzeniem objęło Akademickie Towarzystwo Andragogiczne oraz Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych.

Celem tegorocznego seminarium była wymiana refleksji i doświadczeń na temat metodologicznych dylematów badań nad edukacją człowieka dorosłego. W konferencji uczestniczyło ponad 30 osób reprezentujących wiodące ośrodki akademickie, m.in.: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy.

W sesji plenarnej uczestnicy seminarium wysłuchali trzech znakomitych referatów: prof. dr. hab. Mieczysława Malewskiego, dr hab. Alicji Jurgiel oraz dr Luby Jakubowskiej. Treści poruszane w trakcie referatów skłoniły uczestników wydarzenia do refleksji na temat znaczenia i konsekwencji wyboru paradygmatu metodologicznego w badaniach nad edukacją człowieka dorosłego.

Drugim elementem seminarium był panel dyskusyjny "Metodologiczne dylematy badań nad edukacją człowieka dorosłego". Dyskusję moderowała dr hab. Ewa Skibińska. Ta część seminarium ukazała różnorodność perspektyw spojrzenia na badania andragogiczne oraz trudności pojawiające się w realizacji badań nad człowiekiem dorosłym.

Tegoroczne Seminarium okazało się prawdziwą ucztą intelektualną ze względu na wysoki poziom wygłoszonych referatów, zaangażowanie uczestników konferencji i mnogość podjętych wątków.

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31