Informacja dotycząca rekrutacji

Rekrutacja na kierunek praca socjalna I i II stopnia studia w trybie niestacjonarnym oraz w systemie kształcenia na odległość (WNS-P w Katowicach) zostaje przedłużona do dnia 30 listopada 2016 roku. Zapraszamy.

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31