Absolutorium 2016

Dnia 2 lipca br. w auli Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach odbyła się uroczystość Absolutorium 2016, na którą przybyły Władze Uczelni, grono profesorskie oraz absolwenci i studenci prawie wszystkich specjalności wraz ze swoimi bliskimi.

Gości przywitał Dziekan Wydziału dr Arkadiusz Wąsiński, głos zabrali również Prorektor WSP im. J. Korczaka, prof. dr hab. Mirosław Grewiński, a w imieniu promotorów tegorocznych prac – prof. dr hab. Jerzy Semków. Wręczenie listów gratulacyjnych poprzedzone zostało wystąpieniem Prodziekan Wydziału dr Joanny Golonki-Legut. Z ramienia studentów wystąpiła przewodnicząca Samorządu Studentów – mgr Edyta Odyjas.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór SERAF pod batutą Magdaleny Sławickiej, który działa od 35 lat przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym. Niespodziankę w postaci spektaklu "Z pamiętnika Młodej Lekarki" przygotował zaś zespół PANACEUM, który tworzą członkowie Stowarzyszenia Akademia Seniora z Bielska-Białej. Spektakl wyreżyserowała adiunkt WSP im. J. Korczaka - dr Henryka Radziejowska. Natomiast studentka Kinga Polak, wraz ze swoją grupą na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią, zaśpiewała swoją autorską piosenkę z okazji zakończenia studiów.

Nagrodę specjalną za działalność na rzecz Uczelni otrzymały studentki: Edyta Odyjas, Dorota Janeczko oraz Katarzyna Bednarz.

Część oficjalna zakończyła się sesją fotograficzną z udziałem wszystkich studentów, oczywiście z tradycyjnym rzucaniem biretów, po której wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31