Wizerunek osób niepełnosprawnych w mediach

 

Nasza Uczelnia była współorganizatorem debaty „Media o niepełnosprawnych – niepełnosprawność w mediach”, która odbyła się 20 maja w SCK Zameczek w Michałkowicach.

Podczas debaty osoby zajmujące się kreowaniem wizerunku osób z niepełnosprawnością w mediach, a także przedstawiciele środowisk naukowych (również z WSP im. J. Korczaka), politycy, samorządowcy dyskutowali między innymi o tym, jak przedstawiane są w mediach osoby z niepełnosprawnością i jaki wpływ na jakość życia niepełnosprawnych mają środki masowego przekazu.

Oprócz naszej Uczelni patronat nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, Siemianowickie Centrum Kultury i Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich.

Materiał filmowy na temat debaty oraz więcej informacji na jej temat znajduje się na miejskiej platformie internetowej Siemanowic Śląskich:

http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/zdrowie/stv-debata-niepelnosprawni-w-mediach.7184/

 

 

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31