Współczesne wyzwania edukacji dorosłych w Polsce i na świecie

Ogólnopolskie Seminarium Naukowe

III Jesienne Spotkania Andragogiczne

Współczesne wyzwania edukacji dorosłych w Polsce i na świecie

W dniu 18 listopada 2015 r. w Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie) odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Naukowe dotyczące współczesnych wyzwań edukacji dorosłych w Polsce i na świecie.

 

Głównym organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, Wydział NSP w Katowicach. Patronat nad wydarzeniem objęli: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne oraz Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych.

Celem tegorocznego seminarium była wymiana refleksji i doświadczeń na temat współczesnych wyzwań edukacji dorosłych w Polce i na świecie.

W konferencji uczestniczyło ponad 30 osób reprezentujących wiodące ośrodki akademickie, m.in. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Wśród zaproszonych gości byli Wybitni Andragodzy, uznani i rozpoznawani w środowisku naukowym Profesorowie: prof. dr hab. Mieczysław Malewski, dr hab. Ewa Kuranowicz, prof. DSW, dr hab. Ewa Skibińska, dr hab. Agnieszka Stopińska – Pająk, prof. UW, dr hab. Zofia Szarota, prof. UP oraz dr hab. Edyta Zierkiewicz, prof. UWr.

Podczas obrad prelegenci zaprezentowali wyniki swoich refleksji naukowych i poszukiwań badawczych dotyczących istoty i wymiarów procesu uczenia się człowieka dorosłego. Zwrócono także uwagę na potencjału edukacyjnego doświadczeń życiowych. Treści poruszane w trakcie referatów zainicjowały wielowymiarową refleksję na temat szeroko rozumianej edukacji człowieka dorosłego.

W drugiej części Seminarium dr Martyna Pryszmont-Ciesielska z Uniwersytetu Wrocławskiego omówiła istotę nowatorskich w Polsce badań posługujących się sztuką oraz zaprezentowała założenia i wyniki autorskiego projektu: "Macierzyństwo Unplugged" o matkach marginalizowanych społecznie, w realizację którego włączyli się zarówno andragodzy, jak i artyści.

Kolejnym elementem seminarium był panel dyskusyjny: Sprawcza moc czy niechlubna słabość edukacji człowieka dorosłego. Na marginesie exodusu imigracyjnego we współczesnym świecie. Podjęta w tej części seminarium dyskusja ukazała różnorodność perspektyw postrzegania zjawisk kulturowych towarzyszących procesom migracyjnym.

Mając na uwadze podjętą tematykę, zaangażowanie i aktywność uczestników konferencji, mnogość podjętych wątków, a także niezwykle wartościowe dyskusje dotyczące współczesnych wyzwań edukacji dorosłych w Polsce i na świecie, tegoroczne Seminarium okazało się prawdziwą ucztą intelektualną.

Serdecznie dziękujemy Prelegentom oraz Wszystkim uczestnikom konferencji za aktywny udział w niezwykle inspirującym spotkaniu naukowym.

Korzystając z okazji składamy także gorące podziękowania za pomoc i zaangażowanie w organizacji Seminarium Pracownikom administracyjnym oraz Wykładowcom Wydziału NS w Katowicach. Jesteśmy przekonani, że bez ich wsparcia tego rodzaju inicjatywa nie byłaby możliwa.

dr hab. Jerzy Semków, Przewodniczący komitetu organizacyjnego
dr Joanna Golonka-Legut Sekretarz Seminarium, Prodziekan Wydziału NS w Katowicach
dr Arkadiusz Wąsiński, Dziekan Wydziału NS w Katowicach

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31