Międzynarodowe Studia Coachingu - Certyfikat ACSTH

Oddział Uczelni Korczaka Warszawa zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku Międzynarodowe Studia Coachingu realizowane przy współpracy z firmą Profi Biznes Group.

Profi Biznes Group jest firmą działającą na rynku usług szkoleniowych od 2000 roku. Od początku swojej działalności Profi Biznes Group zajmuje się prowadzeniem szkoleń i projektów szkoleniowych. Oferta firmy obejmuje projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków unijnych, usługi doradcze i consultingowe, a także usługi coachingowe dla zróżnicowanego klienta. W firmie zatrudnienie znajdują wyłącznie wysokiej klasy specjaliści z kraju i ze świata.

Profi Biznes to pierwsza Polska Szkoła Coachingu akredytowana w standardach International Coach Federation (ACTP). Szkoła prowadzi szkolenia, w tym Międzynarodowe Studia Coachingu zgodnie z programami zaaprobowanymi przez tę organizację oraz przeprowadza międzynarodowe akredytacje ACC (Akredytowany Coach) i PCC (Professional Coach). Szkolenia realizowane przez Profi Biznes gwarantują zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

Firma przeszkoliła już ponad 2,5 tys. coachów w Polsce. Ponad tysiąc z nich uzyskało certyfikat ACSTH i uzyskało akredytację.

Cel studiów

Dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku Międzynarodowe Studia Coachingu przygotowują uczestników do uzyskania międzynarodowej akredytacji ACC udzielanej przez International Coach Federation. Program studiów koncentruje się przede wszystkim na zdobywaniu praktycznej wiedzy oraz ogólnego rozwoju słuchacza, który umożliwi mu prowadzenie coachingu różnymi stylami oraz pracę z zaawansowanymi narzędziami. Zajęcia prowadzone są zgodnie z programami akredytowanymi przez International Coach Federation. Uczestnicy otrzymują certyfikat ACSTH wymagany do akredytacji na poziomie ACC w USA.

Ramowy program studiów

 • Wprowadzenie do coachingu
  • Trening interpersonalny
  • Kreowanie wizerunku coacha
  • Coaching i inne dyscypliny
  • Elementy psychologii osobowości i poznawczej. Proces zmian w coachingu
  • Komunikacja interpersonalna. Narzędzia i techniki

PROGRAMY APROBOWANE PRZEZ International Coach Federation – 96h

 • Wprowadzenie do coachingu. Proces coachingowy
 • Coaching w biznesie. Narzędzia coachingowe
 • Budowanie świadomości w coachingu. Zaawansowane narzędzia i modele coachingowe

Grupowa sesja mentorska
Warsztaty wspomagające pracę coacha

 • Superwizja w coachingu
 • Indywidualne konsultacje – przygotowanie do egzaminu

Sylwetka absolwenta

Studia są przeznaczone dla osób chcących doskonalić się w tematyce własnego rozwoju osobistego, interesują się coachingiem, pragną rozwinąć swoją wiedzę oraz wykorzystać ją w praktyce. Słuchaczami mogą zostać osoby pełniące funkcje kierownicze, oczekujące awansu zawodowego jak i planujące karierę zawodową w obszarze zarządzania, pracy zespołowej, sprzedaży bądź negocjacji. Program studiów w szczególności kierowany jest do:

 • menadżerów i dyrektorów zarządzających ludźmi,
 • osób mających kontakt z klientem,
 • trenerów biznesu,
 • konsultantów,
 • trenerów wewnątrz organizacji,
 • przedstawicieli handlowych,
 • pedagogów,
 • pracowników HR,
 • doradców zawodowych,
 • osób zainteresowanych tematyką coachingu, które chcą poszerzyć i usystematyzować wiedzę oraz zdobyć nowy zawód,
 • osób które chcą rozpoznać swoje talenty i mocne strony, potrzebują motywacji i systematyczności w realizacji rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz swoich celów zawodowych i zamierzeń życiowych,
 • osób aktywnie zarządzających swoją karierą zawodową, pragnących poszerzyć zakres swoich kompetencji,
 • osób zainteresowanych zdobyciem akredytacji International Coach Federation.

Atuty studiów

 • metodyka zajęć oparta na programach aprobowanych przez International Coach Federation
 • rzetelne i profesjonalne przygotowanie do międzynarodowej certyfikacji International Coach Federation
 • kilkadziesiąt sesji coachingowych przepracowanych podczas warsztatów
 • dostarczenie narzędzi coachingowych do pracy ze swoimi Klientami
 • dyplom uczelni wyższej
 • wykwalifikowani trenerzy biznesu i certyfikowani przez International Coach Federation coachowie z wieloletnim doświadczeniem
 • nacisk na pragmatyzm zajęć
 • aktywne metody zajęć oparte na zaawansowanych studiach przypadków
 • angażujące uczestników warsztaty i treningi umiejętności

Kadra

Wykładowcy to wykwalifikowani trenerzy biznesu i coachowie certyfikowani przez największą organizację coachingową na świecie International Coach Federation. Swoje doświadczenie i wiedzę przekazują w praktyczny sposób, tak aby słuchacz studiów mógł ją przełożyć na swoją pracę.

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  3 raty 6 rat 9 rat
Międzynarodowe studia coachingu certyfikat ACSTH 2 3 050 zł 1 550 zł 780 zł 530 zł

 Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu