Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedze i umiejętności wspomagające dojrzałość emocjonalna u dziecka, przeciwdziałające jego niskiej samoocenie a także wspierające i motywujące uczniów do budowania adekwatnego obrazu własnej osoby.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest kierowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy szkolnej i pozaszkolnej, nauczycieli wspomagających, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, rodziców oraz wszystkich, zainteresowanych tematyką.

Ramowy program szkolenia:

  • Pojęcie i filary poczucia własnej wartości, warunki adekwatnej samooceny
  • Przyczyny kształtowania się zaburzonej samooceny u uczniów i jej wpływ na dalszy rozwój i społeczne funkcjonowanie dzieci
  • Metody rozwijania poczucia własnej wartości u uczniów
  • Rozpoznawanie problemu dziecka i projektowanie działań z zakresu wspomagania go w budowaniu poczucia własnej wartości

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu