Elementy prawa amerykańskiego

Cel szkolenia:

  • Zapoznanie się z systemem prawno-ustrojowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
  • Zapoznanie się z Konstytucją USA i poprawkami konstytucyjnymi.
  • Wpływ najważniejszych instytucji (np. Sądu Najwyższego, Sądów Stanowych…etc.) na życie społeczno-polityczne Ameryki i nie tylko.

Adresaci szkolenia: studenci i absolwenci politologii, socjologii, polityki społecznej i in. dziennikarze, politycy, przedsiębiorcy.

 

Ramowy program szkolenia:

 

  1. Zarys historyczny ustroju prawno-politycznego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
  2. Rola i specyfika Konstytucji Amerykańskiej.
  3. Struktura systemu prawnego USA.
  4. Poznanie prawnych precedensów i najważniejszych wyroków Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.
  5. Kontrowersyjne wyroki i orzeczenia – celebryci i gwiazdy show-businessu wobec amerykańskiego prawa (np. O.J. Simpson, Martha Stewart, Roman Polanski i in.)
  6. System wyborczy USA.

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu