Budowanie i integrowanie zespołu klasowego

Integracja jest ważnym elementem funkcjonowania społecznego, zaspokaja podstawowe potrzeby jednostki, takie jak: poczucie przynależności, poczucie bezpieczeństwa, pozwala na budowanie własnego poczucia wartości i pozycji społecznej. Dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców jest ważnym elementem wychowania. Budowanie i integrowanie grupy (zespołu) jest pierwszym krokiem na drodze wdrażania i realizowania zamierzeń pedagogicznych.

Cele szkolenia:

Zapoznanie uczestników z procesem budowania integracji grupowej poprzez poznawanie i diagnozowanie procesów grupowych, analizowanie ról grupowych i zachowań społecznych w celu budowania wspólnoty . Uczestnicy poznają metody autodiagnozy i diagnozy grupy oraz metody pracy z grupą.

Adresaci szkolenia:

Adresatami szkolenia są pedagodzy, wychowawcy świetlic szkolnych i środowiskowych, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Ramowy program szkolenia:

L.p.

                 MODUŁ

             TEMATYKA

I

Psychologia i struktura grupy

1.Dynamika grupy i jej fazy rozwoju

2.Typologia i identyfikowanie roli grupowej

3.Zasady przydzielania roli członkom zespołu

4. Modele i style kierowania grupą

 

II

          

Metody aktywizujące grupę

5.Metoda inscenizacji

6. Metoda symulacji

7.Metoda dramy

8.Metoda aktywnego opisu

9. Metoda metafory

 

 

III

 

Komunikacja interpersonalna

10.Style komunikowania się

11. Bariery dobrej komunikacji

12.Rola informacji zwrotnej

13.Przekazywanie komunikatów i instrukcji

IV

Strategia budowania dobrego kontaktu

 

14. Siła dialogu i narracji

15. Metody rozwiązywanie konfliktów

16.Sposoby radzenia sobie w sytuacji trudnej

       

                                                                                              Opracowała B. Skałbania

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu