Kursy i szkolenia

  • Diagnoza logopedyczna i supwerwizja

  • Diagnoza i terapia najczęstszych zaburzeń mowy

  • Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się. Planowanie pracy terapeutycznej

  • Sensomotoryczna terapia widzenia©

  • Kultura języka polskiego

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu