Pedagogika środowiskowa z terapią probacyjną

Pedagogika środowiskowa Warszawa

Pedagogika środowiskowa I stopnia (studia niestacjonarne)

Pedagogika środowiskowa z terapią probacyjną to specjalność, którą kierujemy do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu pedagoga prowadzącego działania probacyjne w środowisku lokalnym.

Studia o praktycznym profilu połączone z innowacyjnymi metodami kształcenia.

Wybrane przedmioty w ramach realizowanej siatki godzin prowadzone są „zdalnie” za pośrednictwem platformy do e-learningu, która pozwala na zdobywanie wiedzy w zaciszu własnego domu.

Pedagogika środowiskowa to studia, podczas których studenci:

 • uczą się diagnozować potrzeby środowiska społecznego,
 • dowiadują się jak planować i organizować pracę środowiskową,
 • uczą się rozwiązywać problemy społeczne,
 • poznają tajniki współpracy z różnymi podmiotami społecznymi
 • zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia pracy probacyjnej w wybranym środowisku lokalnym,
 • poznają tajniki pracy z osobami dozorowanymi objętymi probacją,
 • uczą się organizować działania terapeutyczne w środowisku lokalnym.

W ramach siatki godzin na kierunku  pedagogika środowiskowa z terapią probacyjną realizuje się następujące przedmioty:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • psychologia niedostosowania społecznego
 • probacja
 • praca kuratora – metodyka
 • profilaktyka społeczna
 • profilaktyka zachowań ryzykownych
 • praca resocjalizacyjna – metodyka
 • praca środowiskowa i organizacja środowiska lokalnego

Kompetencje zawodowe

Po ukończeniu studiów absolwent jest uprawniony do podjęcia zatrudnienia jako pedagog o specjalności pedagogika środowiskowa z terapią probacyjną.

Rozwój ścieżki zawodowej

Po ukończeniu studiów absolwent jest uprawniony rozpoczęcia pracy w placówkach resortu bezpieczeństwa oraz innych placówkach przeciwdziałających patologii społecznej.

Dalsza nauka

Ukończenie studiów I stopnia uprawnia do podjęcia studiów uzupełniających II stopnia oraz uczestnictwa w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, a także studiach podyplomowych niewymagających ukończenia studiów II stopnia.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 600 zł 1 830 zł 920 zł 370 zł
II rok 2018 - 2019 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł
III rok 2019 - 2020 3 750 zł 1 910 zł 965 zł 385 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu