Oligofrenopedagogika

Pedagogika specjalna - studia I stopnia (licencjat, studia niestacjonarne)

Studia I stopnia na kierunku pedagogika specjalna realizowane przez Wydział Uczelni Korczaka w mieście Warszawa mają za zadanie sprostać najbardziej wymagającym studentom, zainteresowanym zdobyciem wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie pedagogiki specjalnej. W ramach realizowanego programu nauczania student zdobędzie przygotowanie teoretyczne z dziedzin, takich jak: pedagogika ogólna, pedagogika specjalna, psychologia, medycyna, rehabilitacja oraz nauk pokrewnych. Uzupełnienie programu nauczania stanowią zajęcia praktyczne, podczas których studenci zdobędą umiejętności umożliwiające im samodzielne rozwiązywanie problemów w zakresie edukacji, rehabilitacji przy użyciu odpowiednich środków i metod oraz prowadzenia skutecznej terapii.

Pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika - umiejętności i kompetencje

Licencjat na kierunku pedagogika specjalna (studia I stopnia) oferowane przez Uczelnię Korczaka w mieście Warszawa jako jedyne przygotowują absolwentów do prowadzenia działań z zakresu rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych z różnym stopniem niepełnosprawności. W trakcie studiów studenci uzyskują praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

 • identyfikacji potrzeb osób niepełnosprawnych i możliwości ich zaspokajania,
 • prowadzenia terapii wspierającej rozwój małego dziecka,
 • prowadzenia rehabilitacji mającej na celu usuwanie defektów rozwojowych,
 • oferowania doradztwa zawodowego,
 • wspierania klientów dorosłych

Absolwenci studiów I stopnia (licencjat) są przygotowani do objęcia opieką oraz wsparciem osoby niepełnosprawne na wszystkich etapach ich życia – od urodzenia, po późną starość. Ponadto absolwenci kierunku pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika posiadają wiedzę i umiejętności, dzięki którym mogą doradzać rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych, a także nieposiadającym kompetencji z zakresu pedagogiki specjalnej osobom pracującym z dziećmi niepełnosprawnymi i z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

Specjalność oligofrenopedagogika

Specjalność oligofrenopedagogika ma za zadanie przygotowanie absolwentów studiów I stopnia do pracy w specjalnych placówkach edukacyjno-wychowawczych oraz do pracy w oświatowych placówkach integracyjnych, w których absolwenci mogą podjąć zatrudnienie jako nauczyciele wspomagający.

Specjalność oligofrenopedagogika przygotowuje również absolwentów do pracy rewalidacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach specjalnych.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Studia I stopnia na kierunku pedagogika specjalna kończą się uzyskaniem przez absolwenta kwalifikacji zawodowych oraz dyplomu. Uzyskanie dyplomu jest równoznaczne z osiągnięciem przez absolwenta efektów kształcenia założonych dla kierunku pedagogika specjalna. Ukończenie studiów I stopnia oznacza otrzymanie kwalifikacji nauczycielskich do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz kwalifikacji z terapii pedagogicznej dzieci niepełnosprawnych.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł
II rok 2018 - 2019 4 400 zł 2 240 zł 1 130 zł 455 zł
III rok 2019 - 2020 4 000 zł 2 035 zł 1 025 zł 415 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcie w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu