Praca socjalna

"Największą bowiem chorobą naszych czasów nie jest trąd czy gruźlica, lecz doświadczenie tego, że jest się niechcianym i porzuconym, zdradzonym, przekreślonym przez wszystkich" - te słowa Matki Teresy z Kalkuty pokazują jak istotna jest praca socjalna jako działalność zawodowa.

Praca socjalna to działalność skoncentrowana na pomocy jednostkom oraz rodzinom, które z jakiś względów utraciły zdolność funkcjonowania w społeczeństwie, lub u których zdolność ta wymaga wzmocnienia. Aby godnie podjąć się wyzwania, jakim jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, a zarazem jak najoptymalniej wykorzystać perspektywę na lepszą przyszłość nie wystarczy poczucie misji, niezbędne jest również przygotowanie teoretyczne i praktyczne. I to właśnie przygotowanie zapewnia Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w wydziałem w mieście Warszawa oferując studia I stopnia na kierunku praca socjalna.

Dlaczego studenci wybierają Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka?

Nasza uczelnia bardzo dobrze rozumie misję, jaką jest twórcze kształcenie. Wychodząc naprzeciw innowacyjnym trendom w edukacji dbamy o to, aby nasze studia I stopnia skutecznie przygotowywały studentów i absolwentów do życia zawodowego.

Nasza misją jest nauka, przygotowani, a także spieranie studentów na ścieżce samorozwoju i samodoskonalenia. Przekazujemy im wiedzę oraz pomagamy w zdobywaniu kwalifikacji, które wyróżnia twórczość i innowacyjność działań w pracy socjalnej. Dzięki temu nasi absolwenci jako pracownicy socjalni bardzo dobrze rozumieją człowieka borykającego się z problemami współczesnego świata.

Praca socjalna to wyzwanie wymagające rzetelnego przygotowania

Warszawa, Olsztyn, Katowice, Szczecin i inne miasta w Polsce, to miejsca, w których praca socjalna staje się codziennym wyzwaniem wielu pracowników socjalnych, którzy podejmują ogromny wysiłek, aby podnieść jakość życia ludzi borykających się z różnymi problemami. Zadaniem absolwentów studiów studia I stopnia na kierunku praca socjalna jest diagnozowanie sytuacji i zjawisk społecznych, które generują problemy życiowe jednostek i zbiorowości. Wśród innych zadań pracowników socjalnych wymienić należy:

  • realizację skutecznej strategii socjalnej,
  • tworzenie projektów opieki, których zadaniem jest walka z marginalizacją społeczną i wykluczeniem społecznym,
  • identyfikowanie, analizowanie czy opisywanie i ocenianie warunków życia i problemów jednostek,
  • projektowanie i inspirowanie zmian społecznych.

Kształcenie na odległość – studia o innowacyjnym charakterze

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów wzbogaciliśmy naszą ofertę akademicką o kształcenie na odległość (KnO). KnO umożliwia studentom realizację części programu dydaktycznego zdalnie, a więc bez konieczności wychodzenia z domu. Ale to nie jedyny aspekt, w jakim przejawia się innowacyjność studiów I stopnia na kierunku praca socjalna. Kolejnym jest tzw. metoda monitoringu, która polega na nawiązywaniu partnerskiej relacji na linii student-wykładowca, której podstawowym zadaniem jest wydobywanie potencjału uczniów.

Bo, żeby działać na rzecz zmian w społeczeństwie i w życiu jednostek, nie wystarczą tylko ukończone studia. Bycie pracownikiem socjalnym to wyzwanie, które wymaga odkrycia w sobie potencjału oraz chęci do jego dalszego rozwijania poprzez poszerzanie zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 400 zł 1 730 zł 870 zł 350 zł
II rok 2018 - 2019 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł
III rok 2019 - 2020 3 700 zł 1 880 zł 950 zł 380 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
  • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopię 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu