Plany

UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA !

 

DO   29 I 2018 r.

PRZEDŁUŻONO  TERMIN  ZGŁOSZEŃ

do

UBEZPIECZENIA
 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)

NA ROK AKAD. 2017/2018

SKŁADKA ROCZNA                                               45 zł

SUMA UBEZPIECZENIA                                  23 000 zł

TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE       PZU SA

 

(Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie p. 7)

 


Uwaga!

Studenci pierwszego roku - instrukcja logowania do Wirtualnej Uczelni

EP3 - zajęcia z mgr Żebrowską zapalnowane na 17.01.2018 r. nie odbędą się


Plany zajęć w r.a. 2017/2018


Aktualne zajęcia - 13-14.01.2018

Harmonogram zjazdów w r.a. 2017/2018:

Studia pierwszego stopnia:

Stacjonarne:

Drugi rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna -EP2

Trzeci rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - EP3

Niestacjonarne:

Pierwszy rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - L1

Drugi rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - L2

Trzeci rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - L3
 • Resocjalizacja z socjoterapią - R3

Studia drugiego stopnia:

Pierwszy rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika - MUO1
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (kwalifikacyjna) - MUWP1
 • Terapia pedagogiczna i socjoterapia - MUT1
 • Praca socjalna z rodziną - MUPS1

Drugi rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika - MUO2
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (kwalifikacyjna) - MUWP2
 • Terapia pedagogiczna i socjoterapia - MUT2

Studia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość realizowane na WZ w Szczecinie:

Terminarz zjazdów:

Studia pierwszego stopnia, praca socjalna:

 • Praca socjalnaj - I rok

Studia drugiego stopnia, praca socjalna:

 • Praca socjalna z rodziną - I rok
 • Superwizja w pomocy społecznej - II rok

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej (Katowice II edycja) rozpoczynające się 24 czerwca 2017:

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej (Katowice II edycja) rozpoczynające się 18 listopada 2017:


Dyżury wykładowców:

Dostępne w zakładce → Student → Dyżury wykładowców - http://katowice.wspkorczak.eu/student-katowice/dyzury-wykladowcow

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31