Plany

UWAGA STUDENCI!

Osoby ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok akademicki 2017/2018 muszą pilnie zgłosić się do sekretariatu (p. 7) w dniu 10.02.2018 r. w celu podpisania listy osób zgłoszonych.


Uwaga!

Studenci pierwszego roku - instrukcja logowania do Wirtualnej Uczelni

EP3 - zmiany w planie na poniedziałki i środy

prof. H. Siwek - dyżur - 9.03.2018 r. o godz. 15.00Plany zajęć w r.a. 2017/2018


Aktualne zajęcia - 10-11.03.2018

Harmonogram zjazdów w r.a. 2017/2018:

Studia pierwszego stopnia:

Stacjonarne:

Drugi rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna -EP2

Trzeci rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - EP3

Niestacjonarne:

Pierwszy rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - L1

Drugi rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - L2

Trzeci rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - L3
 • Resocjalizacja z socjoterapią - R3

Studia drugiego stopnia:

Pierwszy rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika - MUO1
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (kwalifikacyjna) - MUWP1
 • Terapia pedagogiczna i socjoterapia - MUT1
 • Praca socjalna z rodziną - MUPS1

Drugi rok:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika - MUO2
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (kwalifikacyjna) - MUWP2
 • Terapia pedagogiczna i socjoterapia - MUT2

Studia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość realizowane na WZ w Szczecinie:

Terminarz zjazdów:

Studia pierwszego stopnia, praca socjalna:

 • Praca socjalnaj - I rok

Studia drugiego stopnia, praca socjalna:

 • Praca socjalna z rodziną - I rok
 • Superwizja w pomocy społecznej - II rok

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej (Katowice II edycja) rozpoczynające się 18 listopada 2017:


Dyżury wykładowców:

Dostępne w zakładce → Student → Dyżury wykładowców - http://katowice.wspkorczak.eu/student-katowice/dyzury-wykladowcow

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31