Międzynarodowe Studia Coachingu - Certyfikat ACSTH

Uczelnia Korczaka zaprasza na I edycję studiów podyplomowych Międzynarodowe Studia Coachingu realizowanych we współpracy z Firmą Profi Biznes Group.

Firma Profi Biznes Group działa na rynku szkoleniowym od 2000 roku. Firma prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte, projekty szkoleniowe, projekty współfinansowane ze środków unijnych, doradztwo, consulting i coaching dla firm, urzędów i Klientów indywidualnych. Zatrudnia wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin wiedzy kraju i ze świata.

Profi Biznes została pierwszą akredytowaną w standardach International Coach Federation Polską Szkołą Coachingu (ACTP) – Profi Coaching School. Szkoli według programów zaaprobowanych przez tą organizację oraz przeprowadza międzynarodową akredytację ACC – Akredytowany Coach i PCC – Professional Coach. Gwarantuje zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie.

Do tej pory firma przeszkoliła ponad 2,5 tys. coachów w całej Polsce, z czego ponad 1 tys. zostało akredytowanych.

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do międzynarodowej akredytacji ACC największej organizacji coachingowej na świecie International Coach Federation. Program studiów jest skoncentrowany na przekazaniu praktycznej wiedzy oraz na rozwoju słuchacza studiów co pozwoli mu rozwinąć umiejętność prowadzenia coachingu różnymi stylami oraz pracować na zaawansowanych narzędziach. Programy według których prowadzone są zajęcia to programy akredytowane przez International Coaching Federation, po których uczestnicy otrzymują zaświadczenia ACSTH wymagane do akredytacji na poziomie ACC w USA.

Ramowy program studiów

 • Wprowadzenie do coachingu
  • Trening interpersonalny
  • Kreowanie wizerunku coacha
  • Coaching i inne dyscypliny
  • Elementy psychologii osobowości i poznawczej. Proces zmian w coachingu
  • Komunikacja interpersonalna. Narzędzia i techniki

PROGRAMY APROBOWANE PRZEZ International Coach Federation – 96h

 • Wprowadzenie do coachingu. Proces coachingowy
 • Coaching w biznesie. Narzędzia coachingowe
 • Budowanie świadomości w coachingu. Zaawansowane narzędzia i modele coachingowe

Grupowa sesja mentorska
Warsztaty wspomagające pracę coacha

 • Superwizja w coachingu
 • Indywidualne konsultacje – przygotowanie do egzaminu

Sylwetka absolwenta

Studia są przeznaczone dla osób chcących doskonalić się w tematyce własnego rozwoju osobistego, interesują się coachingiem, pragną rozwinąć swoją wiedzę oraz wykorzystać ją w praktyce. Słuchaczami mogą zostać osoby pełniące funkcje kierownicze, oczekujące awansu zawodowego jak i planujące karierę zawodową w obszarze zarządzania, pracy zespołowej, sprzedaży bądź negocjacji. Program studiów w szczególności kierowany jest do:

 • menadżerów i dyrektorów zarządzających ludźmi,
 • osób mających kontakt z klientem,
 • trenerów biznesu,
 • konsultantów,
 • trenerów wewnątrz organizacji,
 • przedstawicieli handlowych,
 • pedagogów,
 • pracowników HR,
 • doradców zawodowych,
 • osób zainteresowanych tematyką coachingu, które chcą poszerzyć i usystematyzować wiedzę oraz zdobyć nowy zawód,
 • osób które chcą rozpoznać swoje talenty i mocne strony, potrzebują motywacji i systematyczności w realizacji rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz swoich celów zawodowych i zamierzeń życiowych,
 • osób aktywnie zarządzających swoją karierą zawodową, pragnących poszerzyć zakres swoich kompetencji,
 • osób zainteresowanych zdobyciem akredytacji International Coach Federation.

Atuty studiów

 • metodyka zajęć oparta na programach aprobowanych przez International Coach Federation
 • rzetelne i profesjonalne przygotowanie do międzynarodowej certyfikacji International Coach Federation
 • kilkadziesiąt sesji coachingowych przepracowanych podczas warsztatów
 • dostarczenie narzędzi coachingowych do pracy ze swoimi Klientami
 • dyplom uczelni wyższej
 • wykwalifikowani trenerzy biznesu i certyfikowani przez International Coach Federation coachowie z wieloletnim doświadczeniem
 • nacisk na pragmatyzm zajęć
 • aktywne metody zajęć oparte na zaawansowanych studiach przypadków
 • angażujące uczestników warsztaty i treningi umiejętności

Kadra

Wykładowcy to wykwalifikowani trenerzy biznesu i coachowie certyfikowani przez największą organizację coachingową na świecie International Coach Federation. Swoje doświadczenie i wiedzę przekazują w praktyczny sposób, tak aby słuchacz studiów mógł ją przełożyć na swoją pracę.

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  3 raty 6 rat 9 rat
Międzynarodowe studia coachingu certyfikat ACSTH 2 3 900 zł 1 985 zł 1000 zł 680 zł

 Opłata rejestracyjna: 85,00 zł