Konferencja dotycząca koncepcji C. Freineta

Dnia 12 czerwca br. na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach odbyła się konferencja metodyczno-szkoleniowa Nowoczesna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – inspiracje pedagogiką C. Freineta. Celem konferencji było propagowanie koncepcji C. Freineta i ukazanie walorów pedagogiki jako wspomagania wielostronnego rozwoju dziecka w edukacji elementarnej.

Dni Siemianowic Śląskich

XXIII edycja Dni Siemianowic Śląskich (12-14 czerwca) obfitowała w mnóstwo atrakcji: od zawodów sportowych, konkursów kulinarnych, warsztatów plastycznych czy wystaw po koncerty Moniki Brodki i zespołu Piersi oraz występy kabaretowe.

Dobre praktyki czyli edukacja literacka w przedszkolu i szkole

Konferencja Dobre praktyki czyli edukacja literacka w przedszkolu i szkole została zrealizowana przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom i Wydział Nauk Sołeczno-Pedagogicznych w Katowicach WSP im. J. Korczaka w Warszawie w ramach realizowanej od kilku lat ogólnopolskiej kampanii Cała Polska czyta dzieciom.

Seminarium "Model współpracy instytucji pomocy społecznej i rynku pracy przy wspólnym opracowywaniu diagnoz problemów społecznych w środowisku lokalnym"

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej  zapraszają serdecznie do udziału w SEMINARIUM INFORMACYJNYM na temat MODELU WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I RYNKU PRACY PRZY WSPÓLNYM OPRACOWYWANIU DIAGNOZ PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31