SPOTKANIE SZKOLENIOWE Z CYKLU "POLITYKA SPOŁECZNA I PRACA SOCJALNA - JAK TO JEST ZROBIONE"

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ma zaszczyt zaprosić na spotkanie szkoleniowe z cyklu "Polityka społeczna i praca socjalna - jak to jest zrobione?"

Pierwsze z cyklu spotkanie pt. "Ekonomia społeczna - jak to jest zrobione?", zrealizowane zostanie 26 stycznia 2017 r. od godz. 11.00 w Auli WNS-P Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Katowicach przy ul. Katowickiej 27 przez Rudzką Agencję Rozwoju "Inwestor" Sp. z o. o. jako partnera projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni" i poświęcone będzie praktycznym aspektom wdrażania ekonomii społecznej w województwie śląskim. Mamy nadzieję, że proponowana tematyka zainteresuje Państwa i zechcecie wziąć udział w tym i kolejnych spotkaniach.

Metodologiczne dylematy badań nad edukacją człowieka dorosłego - seminarium

W dniu 16 listopada 2016 r. na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Naukowe dotyczące metodologicznych dylematów badań nad edukacją człowieka dorosłego. Głównym organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, Wydział NSP w Katowicach. Patronat nad wydarzeniem objęło Akademickie Towarzystwo Andragogiczne oraz Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych.

Informacja dotycząca rekrutacji

Rekrutacja na kierunek praca socjalna I i II stopnia studia w trybie niestacjonarnym oraz w systemie kształcenia na odległość (WNS-P w Katowicach) zostaje przedłużona do dnia 30 listopada 2016 roku. Zapraszamy.

Komunikat studia II stopnia na kierunku pedagogika

Uwaga!

Ze względu na nie wystarczającą osób zainteresowanych nie zostały otworzone studia II stopnia na kierunku pedagogika w specjalnościach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki alternatywnej oraz resocjalizacja z elementami bezpieczeństwa narodowego. Osoby zapisane na te specjalności mogą zapisać się na jedną z następujących specjalności: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (kwalifikacyjna), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika oraz Terapia pedagogiczna i socjoterapia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do 9 listopada 2016 r.

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31