Informacja dotycząca rekrutacji

Rekrutacja na kierunek praca socjalna I i II stopnia studia w trybie niestacjonarnym oraz w systemie kształcenia na odległość (WNS-P w Katowicach) zostaje przedłużona do dnia 30 listopada 2016 roku. Zapraszamy.

Komunikat studia II stopnia na kierunku pedagogika

Uwaga!

Ze względu na nie wystarczającą osób zainteresowanych nie zostały otworzone studia II stopnia na kierunku pedagogika w specjalnościach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki alternatywnej oraz resocjalizacja z elementami bezpieczeństwa narodowego. Osoby zapisane na te specjalności mogą zapisać się na jedną z następujących specjalności: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (kwalifikacyjna), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika oraz Terapia pedagogiczna i socjoterapia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do 9 listopada 2016 r.

Podziękowania za współpracę

Miło nam poinformować, że Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Pani Sława Umińska-Duraj, przekazała JM Rektorowi Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, prof. dr. hab. Julianowi Auleytnerowi podziękowania za współpracę pomiędzy WSP im. J. Korczaka a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, związaną z konferencją "Doradztwo zawodowe - między instytucjami rynku pracy, pomocą społeczną a systemem edukacji".

My również składamy serdeczne podziękowania Pani Prezydent i Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich oraz wyrażamy nadzieję na równie owocną współpracę w przyszłości. 

„Doradztwo zawodowe – między instytucjami rynku pracy, pomocą społeczną a systemem edukacji”

20 września na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach odbyła się konferencja „Doradztwo zawodowe – między instytucjami rynku pracy, pomocą społeczną a systemem edukacji”, zorganizowana przez Miasto Piekary Śląskie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. J. Korczaka.

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31